Publikacja pokonferencyjna

Złożone przez uczestników referaty, po uzysykaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w czasopismie: Studenckie Zeszyty Naukowe

Studenckie Zeszyty Naukowe znajdują się na liście czasopism punktowanych (7 pkt MNiSW). Wymogi przygotowania publikacji: TUTAJ

Referaty, w celu wstępnej weryfikacji, prosimy przesyłać na adres e-mail SKNPP UMCS: sknp.podatki@poczta.umcs.lublin.pl

Efektem poprzednich ogólnopolskich konferencji naukowych organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS są monografie naukowe:

  • "Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Wybrane problemy (Legal measures against tax avoidance and tax evasion. Selected issues)", red. K. Cień, P. Szczęśniak, Lublin 2019 (w przygotowaniu).
    Autorzy: M. Zwierz (UW), M. Dąbrowska (UŁ), M. Kłosowiak (UW), B. Zielińska-Rapacz (UJ), A. Lipińska (UMCS), W. Mirytiuk (UMCS), F. Biegun (UJ), A. Pazura (PAN), T. Sławińska-Choryło (PAN), S. Kasperska (UMCS).