Monografie naukowe

Opodatkowanie spółek. Wybrane problemy
(red.) Szczęśniak P., Woźniak T.
Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph
Łódź 2022
wersja on-line oraz wersja papierowa

Przychody i koszty w ujęciu prawa podatkowego oraz bilansowego
(red.) Lipińska A., Piętka J., Szczęśniak P.
Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph
Łódź 2020
wersja papierowa oraz wersja on-line

Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Wybrane problemy
(red.) Cień K., Szczęśniak P.
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2019
wersja papierowa

Podatki i opłaty samorządowe. Aktualne problemy dogmatyczne i orzecznicze
(red.) Niezgoda A., Barczak J., Szczęśniak P.
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2016
monografia do pobrania bezpłatnie (Open Access) / wersja papierowa

Prawonofinansowe aspekty funkcjonowania osób prawnych. Spółki prawa handlowego, fundacje, uczelnie wyższe
(red.) Mazur B., Szczęśniak P., Woźniak T.
Lublin 2014
Wydawnictwo BMT Erida
monografia do pobrania bezpłatnie (Open Access)