Członkostwo / Jak dołączyć?

Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS jest organizacją zrzeszającą studentów zainteresowanych tematyką prawa i postępowania podatkowego oraz prawa bilansowego. Koło jest otwarte dla każdego studenta UMCS. Aby dołączyć do Koła wystarczy:

  1. wypełnić poniżej zamieszczoną  deklarację członkowską ;
  2. opłacić  składkę członkowską  w czasie dyżurów kołowych, które odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 14:20-15:50 w pokoju 607. Zgodnie z art. 2 Statutu Koła, członkostwo nabywa się przez wpis na listę członków Koła po opłaceniu składki członkowskiej. Wysokość składki, ustalona na podstawie Statutu przez Zgromadzenie Członków Koła, wynosi 10 zł. 
    W razie pytań pozostajemy do Waszej dyspozycji e-mailowo: sknp.podatki@poczta.umcs.lublin.pl

Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS - deklaracja członkowska