O nas

     S K N P P   U M C S      

Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS jest organizacją zrzeszającą studentów zainteresowanych tematyką prawa i postępowania podatkowego oraz prawa bilansowego. Koło jest otwarte dla każdego studenta UMCS, który interesuje się wskazaną problematyką. Celem działalności Koła jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, radcy prawnego, adwokata oraz biegłego rewidenta poprzez umożliwienie zdobycia praktycznych i dogmatycznych umiejętności w zakresie prawa i postępowania podatkowego. Koło działa pod patronatem merytorycznym Katedry Prawa Finansowego UMCS. Opiekunem Koła jest dr Paweł Szczęśniak.

 

      Z A K R E S   D Z I A Ł A L N O Ś C I     

W ramach działalności Koła odbywają się:

  • warsztaty,
  • konferencje naukowe,
  • programy tutorialowe,
  • spotkania z praktykami,
  • wyjazdy badawcze. 

     K O N T A K T     

Siedziba Koła znajduje się w pok. 607 na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (VI piętro). Szczegółowe dane kontaktowe: tutaj