Harmonogram zgłoszeń / rejestracja

   REJESTRACJA   

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego: LINK

   TERMINY   

Zgłoszenie udziału można dokonywać do dnia 18 marca 2019 r. Informację o przyjęciu na konferencję otrzymają Państwo drogą mailową do dnia 22 marca 2019 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów.

Przesłanie pełnego tekstu artykułu powinno nastąpić do dnia 31 maja 2019 r. 

Referaty, w celu wstępnej weryfikacji, prosimy przesyłać na adres e-mail SKNPP UMCS: sknp.podatki@poczta.umcs.lublin.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: sknp.podatki@poczta.umcs.lublin.pl