Organizatorzy

     KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY  

prof. dr hab. Antoni Hanusz
kierownik Katedry Prawa Finansowego UMCS
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

dr hab. Andrzej Niezgoda
adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS
sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

dr Paweł Szczęśniak - Przewodniczący Komitetu Naukowego
adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS
opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego

dr Krzysztof Cień
adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS

dr Tomasz Woźniak
adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS 

Zuzanna Malczewska
prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS

Agata Kowalska - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS


Natalia Czubak
wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS