Kontakt

     A D R E S   D O   K O R E S P O N D E N C J I     

Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS
Katedra Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji / Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

     S I E D Z I B A  /  D Y Ż U R Y    

 Każdy poniedziałek w godzinach 14:20-15:50 w pokoju 607

     K O N T A K T   E - M A I L     

Adres e-mail SKNPP UMCS: sknp.podatki@poczta.umcs.lublin.pl

Prezes SKNPP UMCS: Artur Pierzchała, artur.pierzchala@onet.eu

Opiekun SKNPP UMCS: dr Paweł Szczęśniak, pok. 619, e-mail: pawel.szczesniak[at]umcs.pl