Kontakt

     A D R E S   D O   K O R E S P O N D E N C J I     

Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS
Katedra Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji / Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

(pok. 607)

     K O N T A K T   E - M A I L     

Adres e-mail SKNPP UMCS: sknp.podatki@poczta.umcs.lublin.pl

Opiekunowie SKNPP UMCS: mgr Agata Lipińska, pok. 607, e-mail: agata.lipinska[at]poczta.umcs.lublin.pl / dr Paweł Szczęśniak, pok. 619, e-mail: pawel.szczesniak[at]poczta.umcs.lublin.pl