Kontakt

     A D R E S   D O   K O R E S P O N D E N C J I     

Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS
Katedra Prawa Finansowego
Instytut Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

     S I E D Z I B A  /  D Y Ż U R Y    

Siedziba SKNPP UMCS znajduje się w pok. 607 na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (VI piętro).

Dyżury członków Koła odbywają się w każdą środę w godz. 14.20-15.50. 

     K O N T A K T   E - M A I L     

Adres e-mail SKNPP UMCS: sknp.podatki@poczta.umcs.lublin.pl

Prezes SKNPP UMCS: Weronika Balog, pok. 607, e-mail: weronika.balog[at]gmail.com 

Opiekun SKNPP UMCS: dr Paweł Szczęśniak, pok. 619, e-mail: pawel.szczesniak[at]umcs.pl