Organizatorzy

     KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY     

prof. dr hab. Antoni Hanusz
dr hab. Andrzej Niezgoda
dr Paweł Szczęśniak - przewodniczący Komietu
mgr Krzysztof Cień
mgr Agata Lipińska
mgr Tomasz Woźniak
Weronika Balog
Kamil Barański
Agata Balicka
Angelika Beznosik
Aleksandra Budzowska
Martyna Bałkowiec
Jakub Piętka
Paweł Bandzarewicz
Agata Wieczorek
Sylwia Kasperka
Arleta Miś
Alicja Cytra
Artur Pierzchała