Volume 1, Number 2 (2019)

Table of Contents

Filip Ozimek
Standardowe i niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego oraz ich modyfikacje i wpływ na rynek finansowy
Standard and non-standard monetary politics measures, their modifications and their impact on the financial market
PDF. 5—10
Bibliografia: P. Szczęśniak, Środki przymusowej restrukturyzacji banku, Warszawa 2018.

Jakub Piętka
Uprawnienia i obowiązki Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w Polsce
Powers and duties of Financial Stability Committee in the field of macro-prudential supervision of the financial system in Poland
PDF. 11—14

Weronika Balog
Ulga podatkowa w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Research and Development Tax Relief (R&D Tax Relief) based on the Personal Income Tax Act and the Corporate Income Tax Act
PDF. 15—18

Aleksandra Budzowska
Skutki niezgłoszenia faktu nabycia rzeczy lub praw majątkowych na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn
Effects of not reporting the acquisition of property or property rights under the Inheritance and Donation Tax Act
PDF. 19—22

Angelika Beznosik
Zwyżka podatku od spadków i darowizn jako następstwo nieujawnienia nabycia rzeczy lub praw majątkowych
Increased inheritance and gift tax rate as a consequence of not reporting the purchase of thing and property rights
PDF. 23—26

Artur Pierzchała
Pojęcie działalności rolniczej na gruncie ustawy o podatku rolnym
The concept of agricultural activity under the Agricultural Tax Act
PDF. 27—28

Jakub Wielgus
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych
The taxation of incomes derived from remitted disposal of cryptocurrencies
PDF. 2932