Zarząd

   Prezes   
Zuzanna Malczewska

   Wiceprezes ds. naukowych   
Agata Kowalska

   Wiceprezes ds. organizacyjnych   
Natalia Czubak

   Sekretarz   
Sebastian Bulski

   Skarbnik   
Magdalena Polit

 

     O P I E K U N O W I E    
dr Paweł Szczęśniak
mgr Agata Lipińska