Zarząd

   Prezes   
Zuzanna Malczewska

   Wiceprezes ds. naukowych   
Agata Kowalska

   Wiceprezes ds. organizacyjnych   
Natalia Czubak

   Sekretarz   
Sebastian Bulski

   Skarbnik   
Łucja Wieleba