Publikacja pokonferencyjna

Złożone przez uczestników referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wymogi dla Autorów: TUTAJ

W przypadku uzyskania negatywnej recenzji zgłoszonych artykułów Organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa.

Po ostatniej ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS ukazała się monografia "Podatki i opłaty samorządowe. Problemy dogmatyczne i orzecznicze". Zachęcamy do lektury!