Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Podatkowym

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Podatkowym to pierwsze takie wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS! 

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu materialnego prawa podatkowego i składać się będzie z dwóch etapów: pisemnego (test) oraz ustnego. Do etapu II będą mogli przystąpić ci uczestnicy, którzy najlepiej poradzą sobie z częścią pisemną.

Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej, w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w dniach 13 grudnia 2022 r. (etap I) i 16 grudnia 2022 r. (etap II).

Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów szkół wyższych w Polsce. Chęć udziału w Konkursie uczestnicy będą mogli zgłosić w formularzu Google Forms w dniach od 7 listopada 2022 r. do 4 grudnia 2022 r.Rejestracja.

Regulamin Konkursu oraz wykaz aktów prawnych (pierwszy etap - test jednokrotnego wyboru) oraz zagadnień (drugi etap - ustny) obowiązujących na Konkursie znajdują się poniżej w formacie pdf.

Na zwycięzców czekają nagrody książkowe oraz płatny staż! Co więcej, studenci WPIA UMCS zakwalifikowani do II etapu Konkursu mają zagwarantowane podwyższenie oceny z egzaminu z przedmiotu obejmującego prawo podatkowe przewidzianego w programie studiów poszczególnych kierunków. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych i trzymamy za Was mocno kciuki!