Struktura organizacyjna Koła

   Prezes   
Zuzanna Malczewska

   Wiceprezes ds. naukowych   
Agata Kowalska

   Wiceprezes ds. organizacyjnych   
Natalia Czubak

   Sekretarz   
Sebastian Bulski

   Skarbnik   
Łucja Wieleba

 

     O P I E K U N    
dr Paweł Szczęśniak