Struktura organizacyjna Koła

     Z A R Z Ą D     

   Prezes   
Natalia Nowicka 

   Wiceprezes ds. naukowych   
Szymon Prorok

   Wiceprezes ds. organizacyjnych   
Mirosław Żyła

   Sekretarz   
Renata Petynka

   Skarbnik   
Kacper Pszonak

 

     O P I E K U N O W I E    
mgr Agata Lipińska
dr Paweł Szczęśniak