Rejestracja

  • Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Akademii Prawa Podatkowego prosimy o rejestrację za pomocą  formularza.
  • Rejestracja kończy się 1 kwietnia 2020 r o godzinie 23:59. Informujemy, że ma ona na celu oszacowanie liczby osób zainteresowanych wydarzeniem.  
  • Udział w Akademii Prawa Podatkowego jest bezpłatny.
  • Dla każdego z uczestników, którzy będą obecni na wszystkich zajęciach w ramach Akademii Prawa Podatkowego organizatorzy przewidują  cetyfikaty poświadczające ukończenie Akademii oraz drobne upominki rzeczowe.