Adres: 
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 
(Stara Humanistyka)
20-031 Lublin
Strona www.archeologia.umcs.pl
Jesteśmy na Facebooku

Dyrektor
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. nadzw. UMCS
p. 010; tel. (+48) 81-537-52-89

Z-ca Dyrektora
dr Marcin Szeliga
ul. Sowińskiego 12B pokój 26; tel. (+48) 81-537-27-09

Sekretariat
mgr Dorota Tymczak 
p. 018; tel. (+48) 81-537-52-86

Przewodniczący Rady Naukowej
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. nadzw. UMCS
p. 010; tel. (+48) 81-537-52-89 

Sekretarz Rady Naukowej
mgr Dorota Tymczak 
p. 018; tel. (+48) 81-537-52-86  

Przedstawiciele studentów w Radzie Naukowej
Magdalena Rozwód
Mateusz Szmulik

Koordynator funkcjonowania kół naukowych
dr Marcin Szeliga
Pawilon B UMCS
ul. Sowińskiego 12
p. 18; tel. (+48) 81-537-27-09

Koordynator programów międzynarodowych (Erasmus) 
dr hab. Piotr  Łuczkiewicz, prof. nadzw. UMCS
p. 010; tel. (+48) 81-537-52-89  

Komisja programowa
prof. dr hab. Andrzej Kokowski
dr hab. Anna Zakościelna  
dr hab. Jerzy Libera, prof. nadzw. UMCS 
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. nadzw. UMCS
przedstawiciele pracodawców: 
mgr Bartłomiej Bartecki (Kontakt: Muzeum im. ks. St. Staszica, Hrubieszów)
mgr Edmund Mitrus (Kontakt: Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych, Lublin)
mgr Piotr Pachulski (Kontakt: Archeologiczna Pracownia Badawcza „THOR”)

Komisja ds. badań naukowych
prof. dr hab. Andrzej Kokowski  
dr hab. Jerzy Libera, prof. nadzw. UMCS 
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. nadzw. UMCS

Zespół ds. jakości kształcenia 
dr hab. Jerzy Libera, prof. nadzw. UMCS
dr hab. Halina Taras 
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. nadzw. UMCS
mgr Dorota Tymczak 

Zespół ds. promocji  
dr hab. Halina Taras
dr hab. Anna Zakościelna
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. nadzw. UMCS
dr Marcin Szeliga

Komisje Wydziału Humanistycznego  

Jakość kształcenia (wydziałowe dokumenty wewnętrzne)