Adres: 
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
(Stara Humanistyka)
20-031 Lublin
Strona www.archeologia.umcs.pl
Jesteśmy na Facebooku

Dyrektor
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. nadzw. UMCS
p. 010; tel. (+48) 81-537-52-89
mail: piotr.luczkiewicz@mail.umcs.pl 

Z-ca Dyrektora
dr Marcin Szeliga
p. 14; tel. (+48) 81-537-28-18
mail: marcin.szeliga@mail.umcs.pl 

Sekretariat
mgr Magdalena Węcławska
p. 018; tel. (+48) 81-537-52-86
mail: magdalena.weclawska@mail.umcs.pl  

Skład Rady Naukowej Instytutu Archeologii
dr hab. Marek Florek
dr hab. Elżbieta Kłosińska, prof. Uczelni
prof.  dr  hab. Andrzej Kokowski
dr hab. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
dr hab. Halina Taras
dr hab. Anna Zakościelna, prof. Uczelni

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Archeologii
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. Uczelni
p. 010; tel. (+48) 81-537-52-89 

Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Archeologii
mgr Magdalena Węcławska
p. 018; tel. (+48) 81-537-52-86  

Przedstawiciel Związków Zawodowych działających w UMCS
dr Marcin Szeliga

Przedstawiciel młodszych pracowników nauki
dr Marcin Szeliga

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS (dalej: WRSD WH UMCS)
mgr Marcin Jankowski

Przedstawiciele studentów w Radzie Naukowej
Dariusz Otrębski
Dominik Czapla

Opiekun Koła Naukowego Studentów Archeologii
Prof. dr hab. Andrzej Kokowski
p. 017 , 81/537 52 86

Koordynator programów międzynarodowych (Erasmus) 
dr hab. Piotr  Łuczkiewicz, prof. Uczelni
p. 010; tel. (+48) 81-537-52-89  

Przedstawiciele Pracodawców
mgr Bartłomiej Bartecki (Kontakt: Muzeum im. ks. St. Staszica, Hrubieszów)
mgr Piotr Pachulski (Kontakt: Archeologiczna Pracownia Badawcza „THOR”)
mgr Marta Stasiak-Cyran (Muzeum Narodowe w Lublinie; https://www.mnwl.pl )

Zespół programowy dla kierunku archeologia
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. Uczelni
dr hab. Halina Taras
dr Marcin Szeliga

_______________________________

Komisja ds. badań naukowych

prof. dr hab. Andrzej Kokowski  
dr hab. Jerzy Libera, prof. Uczelni 
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. Uczelni

Zespół ds. jakości kształcenia 
dr hab. Jerzy Libera, prof. Uczelni
dr hab. Halina Taras 
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. Uczelni
mgr Dorota Tymczak 

Zespół ds. promocji  
dr hab. Halina Taras
dr hab. Anna Zakościelna
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. Uczelni
dr Marcin Szeliga

Komisje Wydziału Humanistycznego  

Jakość kształcenia (wydziałowe dokumenty wewnętrzne)