Adres: 
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
(Stara Humanistyka)
20-031 Lublin
Strona www.archeologia.umcs.pl
Jesteśmy na Facebooku

Dyrektor
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. Uczelni
p. 010; tel. (+48) 81-537-52-89
mail: piotr.luczkiewicz@mail.umcs.pl 

Z-ca Dyrektora
dr Marcin Szeliga
p. 14; tel. (+48) 81-537-28-18
mail: marcin.szeliga@mail.umcs.pl 

Sekretariat
mgr Magdalena Węcławska
p. 018; tel. (+48) 81-537-52-86
mail: magdalena.weclawska@mail.umcs.pl  

Skład Rady Naukowej Instytutu Archeologii
dr hab. Marek Florek
dr hab. Elżbieta Kłosińska, prof. Uczelni
prof.  dr  hab. Andrzej Kokowski
dr hab. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, prof. Uczelni
dr hab. Halina Taras, prof. Uczelni
dr hab. Joanna Pyzel, prof. Uczelni
prof. dr hab. Anna Zakościelna

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Archeologii
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. Uczelni
p. 010; tel. (+48) 81-537-52-89 

Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Archeologii
mgr Magdalena Węcławska
p. 018; tel. (+48) 81-537-52-86  

Przedstawiciel Związków Zawodowych działających w UMCS
dr Marcin Szeliga

Przedstawiciel młodszych pracowników nauki
dr Marcin Szeliga

Przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
mgr Konrad Majchrzyk

Przedstawiciel studentów w Radzie Naukowej Instytutu Archeologii
Ernest Paluch

Opiekun Koła Naukowego Studentów Archeologii
dr Piotr Mączyński
p. 17, tel. (+48) 81-537- 27-10

Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
dr Piotr Mączyński
p. 17, tel. (+48) 81-537- 27-10

Komisja ds. badań naukowych
dr hab. Marek Florek
dr hab. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, prof. Uczelni
dr hab. Joanna Pyzel, prof. Uczelni

Przedstawiciele Pracodawców
mgr Bartłomiej Bartecki (Kontakt: Muzeum im. ks. St. Staszica, Hrubieszów)
mgr Piotr Pachulski (Kontakt: Archeologiczna Pracownia Badawcza „THOR”)
mgr Marta Stasiak-Cyran (Muzeum Narodowe w Lublinie; https://www.mnwl.pl )

Zespół programowy dla kierunku archeologia
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. Uczelni
dr hab. Halina Taras, prof. Uczelni
dr Marcin Szeliga

Zespół ds. promocji  
dr Marcin Maciejewski
dr Rafał Niedźwiadek
dr Beata Polit
dr Marcin Szeliga