Stanowisko odkryte zostało wiosną 1981 r. podczas rozpoznawczych prac terenowych. W sezonach 1981-82 przeprowadzone zostały badania wykopaliskowe, podczas których odsłonięto ślady pobytu człowieka, głównie w postaci doskonale zachowanych narzędzi krzemiennych oraz przepalonych i okadzonych płyt kamiennych. Po zakończeniu sezonu 1982 roku zaniechano dalszych badań stanowiska.
Badania w Klementowicach wznowione zostały po 25. latach przerwy przez mgr. Tadeusza Wiśniewskiego. Znaczny wpływ na ich podjęcie miało intensywne użytkowanie rolnicze terenu stanowiska. Oprócz kontynuacji prac rozpoczętych w latach 80. XX w., wstępnie rozpoznano stopień zniszczenia stanowiska i oszacowano wciąż istniejące zagrożenia. Wznowione prace terenowe niemal od początku miały charakter interdyscyplinarny, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych.

Za stroną projektu 
"Klementowice– obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego" 
http://www.klementowice.eu

Wyniki prac znajdują się także w książce "Pradzieje gminy Kurów" autorstwa Tadeusza Wiśniewskiego, wydanej przez Gminę Kurów.

    Autor
    Urszula Kurzątkowska