red.: Piotr Łuczkiewicz
tytuł: Landschaft und Siedlungen. Archäologische Studien zur vorrömischen Eisenzeit und älteren Kaiserzeit im Mittel- und Südost-Europa
autorzy: Oliver Nakoinz, Daniel Knitter, Franziska Faupel, Moritz Nykamp, Jes Martens,  Björn Rauchfuß, Maciej Karczewski, Piotr Łuczkiewicz, Aurel Zanoci, Mihail Băţ, Octavian Munteanu
wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Drukarnia Akapit 
                                        ISBN: 978-83-227-9356-5
                                        miejsce i rok wydania: Lublin 2020
                                        język: niemiecki, angielski
                                        streszczenia: angielskie
                                        stron: 202
                                        wymiary:  19,5 x 26 cm


 

red.: Halina Taras
tytuł: Dubeczno, stanowisko 1 (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Materiały z badań archeologicznych w latach 1986-1987
wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wydawnictwo Ars Libri
ISBN: 978-83-227-9326-8
ISBN: 978-83-63698-80-5
miejsce i rok wydania: Lublin 2019
                                       język: polski
                                       streszczenie: angielskie
                                       stron: 368
                                       wymiary: 21 x 29,5 cm


 

red.: Anna Zakościelna
tytuł:  Kosin 10, Kopiec 4 i 8 – stanowiska osadniczo-pracowniane tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na terenie wychodni krzemieni świeciechowskiego oraz gościeradowskiego
wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Ars Libri
ISBN: 987-83-227-9312-1
ISBN: 987-83-63698-81-2
miejsce i rok wyd.: Lublin 2019
język: polski                   
                                       streszczenia
: angielskie
                                       stron: 460
                                       wymiary: 21 x 30 cm


 

autor: Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
z autorskim udziałem:
Monica Abreu-Głowackiej, Dariusza Gałązki, Mariusza Glapińskiego, Zdzisława Hensla, Anny Hyrchały, Michała Jakubczaka, Wojciecha Kociemby, Andrzeja Kokowskiego, Aldony Kurzawskiej, Pawła Lisa, Marii Lityńskiej-Zając, Doroty Lorkiewicz-Muszyńskiej, Piotra Mączyńskiego, Elizy Michalak, Magdaleny Moskal-del Hoyo, Jerzego Nitychoruka, Jana Redera, Michała Rychlika, Jacka Szczurowskiego, Marcina Szeligi, Krystyny Wasylikowej, Krzysztofa Wertz, Jarosława                                                                         Wilczyńskiego, Tadeusza Wiśniewskiego
                                       red.: Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
                                       tytuł: Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z                                                                         zachodniej Lubelszczyzny
                                       wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Drukarnia
                                                                Akapit
                                       ISBN: 978-83-7825-059-3
                                       miejsce i rok wyd.: Lublin 2018
                                       język: polski
                                       streszczenia: angielskie
                                       stron: 769
                                       wymiary: 21,5 x 30 cm


 

red.: Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
tytuł: Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny. Folder popularnonaukowy promujący projekt „Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny”
wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Drukarnia Akapit
ISBN: 978-83-7825-058-6
                                         miejsce i rok wyd.: Lublin 2018
                                         język: polski
                                         stron: 24
                                         wymiary: 21,5 x 21,5 cm


red.: Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski, Marta Stasiak-Cyran, Michael Erdrich
tytuł: STUDIA BARBARICA. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin
wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Drukarnia Akapit
ISBN: 978-83-7825-044-9, 978-83-7825-043-2
miejsce i rok wyd.: Lublin 2018
język: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński
                                         stron: 1280 (t. I – 684; t. II –  596)
                                         wymiary: 25 x 31 cm                                        Zob. także szczegóły wydawnictwa


 

autor: Jörg Kleemann
tytuł: Die Ausgrabungen des Städtischen   Museums Marienburg im Gräberfeld Malbork-Wielbark Fundstelle 1 in den Jahren 1927-1932, 1934 und 1936
wydawca: Instytut Archeologii UMCS, Wydawnictwo UMCS, Drukarnia Petit
ISBN: 978-83-227-9013-7
miejsce i rok wyd.: Lublin 2017
język: niemiecki
                                    stron: 429
                                    wymiary: 21 x 30 cm


red.: Anna Zakościelna
tytuł: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2016: streszczenia referatów XXXIII konferencji
wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie
miejsce i rok wyd.: Lublin 2017
język: polski
stron: 67           
wymiary: 30 x 21 cm


 

autor: Andrzej Kokowski, Wieńczysław Niemirowski
tytuł: Na tropie zaginionych odkryć. Archeologia w prasie regionalnej byłej prowincji Grenzmark Posen-Westpreußen – Auf den Spuren von Verlorenen Entdeckungen. Die Archäologie im Spiegel der Presse der ehemaligen Provinz Grenzmark – Posen-Westpreußen
wydawca: Wydawnictwo UMCS
miejsce i rok wyd.: Lublin 2016
ISBN: 978-83-7784-762-2
język: polski/niemiecki
                                        stron: 568
                                        wymiary: 17 x 25 cm


 

red.: Tomasz Dzieńkowski
tytuł: Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Badania 2004-2005
wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
miejsce i rok wyd.: Lublin 2016
ISBN: 97083-65133-00-7
język: polski
streszczenie: angielskie
stron: 446
wymiary: 30 x 21 cm


red.: Anna Zakościelna
tytuł: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015: streszczenia referatów XXXII konferencji
wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie
miejsce i rok wyd.: Lublin 2016
język: polski
stron: 62            
wymiary: 30 x 21 cm


red.: Halina Taras
tytuł: Myśl badawcza Aleksandra Gardawskiego
wydawca: Miasto Lublin; Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
miejsce i rok wyd.: Lublin 2015
ISBN: 978-83-7784-813-5
język: polski
streszczenie: angielskie
stron: 234
wymiary: 24 x 17 cm


red.: Tadeusz Wiśniewski
tytuł: Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland
wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
miejsce i rok wyd.: Lublin 2015
ISBN: 978-83-61144-86-1
język: angielski, polski
stron: 376
wymiary: 30 x 21 cm


 

 

red.: Anna Zakościelna
tytuł: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014: streszczenia referatów XXXI konferencji
wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie
miejsce i rok wyd.: Lublin 2015
język: polski
stron: 71            
wymiary: 30 x 21 cm


autor: Wanda Kozak-Zychman
tytuł: Charakterystyka antropologiczna przedrolniczych społeczności na ziemiach polskich
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
miejsce i rok wydania: Lublin 2014
ISBN: 978-83-7784-454-0
język: polski
streszczenie: angielskie
stron: 178
wymiary: 24x17 cm 
 

 
red.: Jerzy Libera, Anna Zakościelna
tytuł: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013: streszczenia referatów XXX konferencji
wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie
miejsce i rok wyd.: Lublin 2014
język: polski
stron: 67             
wymiary: 30 x 21 cm


 

red.: Tadeusz Wiśniewski, Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
tytuł: Klementowice – obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego – A late Ice Age settlement in Eastern Poland
wydawca: Wydział Humanistyczny UMCS, Instytut Archeologii UMCS
miejsce i rok wyd.: Lublin 2013
język: polski, angielski
stron: 24
wymiary 21 x 21 cm


red.: Anna Zakościelna, Jerzy Libera
tytuł: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012: streszczenia referatów XXIX konferencji sprawozdawczej
wydawnictwo: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie
miejsce i rok wyd.: Lublin 2013
język: polski, białoruski, rosyjski, ukraiński
stron: 59             
wymiary: 30 x 21 cmred.: Piotr Łuczkiewicz
tytuł: The Younger Generation: „Akten des ersten Lublin-Berliner Doktorandenkolloqiums am 09.-10.06.2010 in Lublin”
wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie; Institut für Prähistorische Archäologie der FU Berlin
miejsce i rok wyd.: Lublin 2012
ISBN: 978-83-7784-274-4
język: angielski, niemiecki
stron: 342
wymiary 24 x 17 cm

 
autor: Andrzej Kokowski
tytuł: Robert Liebig – archeolog amator z Wielopolski – ein Amateurarchäologe aus Großpolen
wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie – Narodowy Instytut Dziedzictwa
miejsce i rok wyd.: Lublin 2012
ISBN: 978-83-65133-10-6
język: polski/niemiecki
stron: 208
wymiary: 20 x 29 cm
 
 

autor: Andrzej Kokowski
tytuł: Złotów. Opowieść o małym miasteczku
wydawca: Wydawnictwo UMCS
miejsce i rok wyd.: Lublin 2012
ISBN: 978-83-7784-178-5
język: polski
stron: 262
wymiary: 13,5 x 20 cm

 


red.: Anna Zakościelna
tytuł: Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej: 50 lat po wydaniu Materiałów do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu
wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
miejsce i rok wyd.: Lublin 2012
ISBN: 978-83-7784-182-2
język: polski
streszczenie: angielskie
stron: 306
wymiary 30 x 21 cm
 

autor: Andrzej Kokowski
tytuł: Gocka duma Masłomęcza: the Gothic pride of Masłomęcz
wydawnictwo: Masłomęckie Stowarzyszenie „Wioska Gotów”, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.
miejsce i rok wydania: Masłomęcz-Hrubieszów-Lublin 2012
nr ISBN: 978-83-931607-1-6
język: tekst równolegle w języku polskim i angielskim
stron: 160
wymiary: 24x17 cm
 

red./Hrsg.: Andrzej Kokowski, Mathias Wemhoff
tytuł:Na srebrnym koniu: Das silberne Pferd. Archeologiczne skarby znad Morza Czarnego i z Kaukazu: Archäologisches Schätze zwischen Schwarzem Meer und Kaukasus
wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
miejsce i rok wyd.: Lublin 2011
ISBN: 978-83-7784-122-8
ISBN: 978-3-88609-698-5
język: tekst równolegle w języku polskim i niemieckim
stron: 519
wymiary 30 x 24 cm
 

red.: Urszula Kurzątkowska, Anna Zakościelna, Jerzy Libera
tytuł: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011: streszczenia referatów XXVIII konferencji sprawozdawczej.
wydawnictwo: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie
miejsce i rok wyd.: Lublin 2012
język: polski, białoruski, rosyjski, ukraiński
stron: 59             
wymiary: 30 x 21 cm
 


red.: Andrzej Kokowski
tytuł : Troja – sen Henryka Schliemanna: podsumowanie projektu.
wydawnictwo: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
miejsce i rok wydania: Lublin 2010
nr ISBN: 978-83-88458-12-5
język: polski
stron: 38
wymiary: 20,5 x 14,5 cm
seria: Archeologiczne Listy nr 65
  

tytuł: Archeologia Polski Środkowowschodniej tom X
wydawca: Instytut Archeologii UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2008 [druk 2010]
nr ISBN: 978-83-931302-0-7
język: polski
streszczenie: angielskie
stron: 397, [2]
wymiary: 30 x 20 cm
  

autor: Anna Zakościelna
tytuł: Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
miejsce i rok wyd.: Lublin 2010
nr ISBN 978-83-227-3108-6
język: polski
streszczenie: angielskie
stron: 551
wymiary: 30 x 20 cm
 

red.: Andrzej Kokowski
tytuł: Troja: sen Henryka Schliemanna: katalog wystawy ze zbiorów Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie
wydawnictwo: Inst.Arch. i Wyd. UMCS, PMA, Staat. Museen Berlin, Muz. im. ks. S. Staszica, Hrubieszów
miejsce i rok wyd.: Hrubieszów-Lublin 2010
nr ISBN: 839788360099285; nr ISBN: 978-83-227-3103-1
język: tekst równolegle w języku polskim i ukraińskim
stron: 162; wymiary: 21 x 23,5 cm

red.: Jerzy Libera
tytuł: Pradziejowe i wczesnośredniowieczne materiały z Obniżenia Dubienki
wydawnictwo: Instytut Archeologii i Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
miejsce i rok wyd.: Lublin 2008
nr ISBN: 978-83-227-2975-5
język: polski
streszczenie: angielskie
stron: 323, [4]
wymiary: 30 x 21 cm
seria: Lubelskie Materiały Archeologiczne tom XVI

red.: Halina Taras, Anna Zakościelna
tytuł: Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historia dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi
wydawnictwo: Instytut Archeologii i Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
miejsce i rok wydania: Lublin 2009
nr ISBN: 978-83-227-2997-7
język: polski
streszczenie: angielskie omówienie wszystkich artykułów
stron: 552
wymiary: 30 x 21 cm

red.: Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Marcin Juściński, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski
tytuł: The Turbulent Epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period. Tom I i II.
wydawnictwo: Instytut Archeologii i Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
miejsce i rok wydania: Lublin 2008
nr ISBN: 978-83-227-2970-0
język: angielski, niemiecki, rosyjski, czeski
streszczenie
stron: tom I 380; tom II 332
wymiary: 30 x 21,5 cm
seria: Monumenta Studia Gothica tom V
 

tytuł: Archeologia Polski Środkowowschodniej tom IX
wydawca: Instytut Archeologii i Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
miejsce i rok wydania: Lublin 2007 [druk 2009]
nr ISBN: 978-83-227-2976-2
język: polski
streszczenie: angielskie
stron: 416
wymiary: 30 x 20 cm
 

autor: Artur Kurpiewski
tytuł: Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Gostkowie
wydawnictwo: Instytut Archeologii UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2008
nr ISBN: 978-83-227-2971-7
język: polski
streszczenie: niemieckie
stron: 131
wymiary: 24x17 cm
seria: Supplementa Monumenta Studia Gothica zeszyt 1
 

red.: Wojciech Borkowski, Jerzy Libera, Barbara Sałacińska, Sławomir Sałaciński
tytuł: Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003
wydawnictwo: Instytut Archeologii UMCS, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
miejsce i rok wydania: Warszawa, Lublin 2008
nr ISBN: 978-83-60099-09-4, 978-83-227-2946-5
język: polski
streszczenie: angielskie
stron: 445
wymiary: 24x17 cm
seria: Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach, tom 7
 

red.: Jan Gurba, Jerzy Libera
tytuł: 60 lat archeologii w UMCS. Podsumowanie ostatniego dziesięciolecia
wydawnictwo: Instytut Archeologii UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2007
nr ISBN: 978-83-88458-97-2
język: polski
streszczenie: -
stron: 419
wymiary: 30 x 21 cm
seria: Lubelskie Materiały Archeologiczne tom XV

red.: Jerzy Libera, Krzysztof Tunia
tytuł: Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych
wydawnictwo: IAiE PAN, Oddział w Krakowie, Instytut Archeologii UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin, Kraków 2006
nr ISBN: 83-88458-72-8
język: polski
streszczenie: angielskie
stron: 438
wymiary: 30 x 21,5 cm
 

red: Taras Halina
tytuł: Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego: kształtowanie się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu
miejsce i rok wydania: Lublin 2006
nr ISBN: 978-83-88458-91-0
język: polski, rosyjski, ukraiński
streszczenie: angielskie, polskie, ukraińskie
stron: 310, il.
wymiary: 30 x 21 cm
seria: Lubelskie Materiały Archeologiczne tom 14

autor: Kokowski Andrzej
tytuł: 30 powodów do dumy z mieszkania w krainie Gotów
miejsce i rok wydania: Hrubieszów, Lublin 2007
nr ISBN: 978-83-924534-3-7
język: polski
streszczenie: angielskie, niemieckie, ukraińskie
stron: 76
wymiary: 20,5 x 14,5 cm
 

tytuł: Archeologia Polski Środkowowschodniej tom VIII
wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
miejsce i rok wydania: Lublin 2006 [druk 2007]
nr ISBN: 978-83-88458-88-0
język: polski
streszczenie: angielskie
stron: 430
wymiary: 30 x 20 cm
 


autor: Niezabitowska-Wiśniewska Barbara
tytuł: Ulów - tajemnica starożytnego Roztocza: siódma wystawa Instytutu Archeologii UMCS w Muzeum UMCS: katalog wystawy
miejsce i rok wydania: Lublin 2007
nr ISBN: 83-88458-32-9
język: polski
streszczenie: [brak]
stron: 48; wymiary: 20 x 20 cm

autor: Niezabitowska Barbara, Juściński Marcin
tytuł: Jeziorzany - wczesnośredniowieczna zagroda na Wilczych Dołach
miejsce i rok wydania: Lublin 2006
nr ISBN: 83-227-2484-5
język: polski
streszczenie: niemieckie, rosyjskie
stron: 200: il.
wymiary: 30 x 20 cm
 

 

 

red.: Kozak-Zychman Wanda, Gurba Jan 
tytuł: 
Rola i znaczenie nauk pomocniczych archeologii 
wydawca: 
Instytut Archeologii UMCS
miejsce i rok wydania: 
Lublin 2006 
nr ISBN: 
83-88458-57-4 
język: polski  
stron: 
140
wymiary: 
24 x 17 cm 
 

 

autor: Łuczkiewicz Piotr 
tytuł: Uzbrojenie ludności ziem Polski w młodszym okresie przedrzymskim 
wydawca: Instytut Archeologii UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2006 
nr ISBN: 83-88458-52-3 
język: polski 
streszczenie: niem. 
stron: 361
wymiary: 31 x 21 cm 

 


 

red.: Kokowski Andrzej 
tytuł: Archeologia na drodze - drogi archeologii: szósta wystawa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Muzeum UMCS: katalog wystawy 
wydawca: Instytut Archeologii UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2006 
nr ISBN: 83-88458-32-9 
język: polski 
stron: 48; wymiary: 20 x 21 cm

 


 

red.: Kokowski Andrzej, Leiber Christian 
tytuł: Wystawy - Ausstellungen: „Die Vandalen, die Könige, die Eliten, die Krieger, die Handwerker” (Bevern 2003) i „Wandalowie - strażnicy bursztynowego szlaku” (Warszawa 2004) : (publikacje prasowe - Presseveröffentlichungen) 
wydawca: Instytut Archeologii UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2006 
nr ISBN: 83-88458-62-0 
język: polski, niemiecki 
stron: 39
wymiary: 21 x 15 cm 

 


 

red.: Łuczkiewicz Piotr 
tytuł: Europa Barbarica: ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu
wydawca: Instytut Archeologii UMCS 
miejsce i rok wydania: Lublin 2005 
nr ISBN: 83-227-2374-1 
język: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, czeski 
streszczenie: przy niektórych ref. w jęz. angielskim i niemieckim 
stron: 502
wymiary: 30 x 21 cm

red.: Halina Taras

tytuł: Dubeczno, stanowisko 1 (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Materiały z badań archeologicznych w latach 1986-1987

wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wydawnictwo Ars Libri

ISBN: 978-83-227-9326-8

ISBN: 978-83-63698-80-5

miejsce i rok wydania: Lublin 2019

język: polski

streszczenie: angielskie

stron: 368

wymiary: 21 x 29,5 cm