Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT ARCHEOLOGII
Telefon
81 537 28 37
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

pokój 18 


wtorek - 12.00-13.30


środa - 12.00-13.30


oraz w innych dniach po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym

Adres

Plac Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

specjalizacja i zainteresowania naukowe

 

archeologia okresu rzymskiego i okresu wędrówek ludów

 

Zainteresowania naukowe ukształtowane przede wszystkim wokół szeroko rozumianej problematyki kontaktów ludów koczowniczych, głównie Sarmatów, ze światem antycznym i germańskim. Szczególne miejsce zajmują w nich badania nad rozprzestrzenieniem, genezą i typologią luster w obrębie dwóch prowincji kulturowych - germańskiej i koczowniczej.
Ważne miejsce w zainteresowaniach naukowych zajmują również badania wykopaliskowe w Ulowie, gm. Tomaszów Lubelski oraz próba odtworzenia sytuacji kulturowej i etnicznej na terenie Roztocza w późnym okresie rzymskim i w okresie wędrówek ludów.