XXXVI Lubelska Konferencja

Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 Muzeum Narodowe w Lublinie
organizują w dniach 26-27 maja 2021 roku doroczną

XXXVI LUBELSKĄ KONFERENCJĘ

Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie

Ze względu na trwającą od roku pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, konferencja odbędzie się w formule ONLINE na platformie ZOOM. Oprócz wideokonferencji, w której będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które przesłały kartę zgłoszenia, planujemy również prowadzić TRANSMISJĘ wydarzenia w serwisie Facebook z przeznaczeniem dla szerszego grona odbiorców.

Poniżej załączamy program XXXVI LUBELSKIEJ KONFERENCJI oraz streszczenia referatów.

link do Posterów 
https://www.umcs.pl/pl/postery,22073.htm?token=90bfaf67f11a14f9eab286f01a643a90 

Konferencja będzie transmitowana na profilach społecznościowych organizatorów (Facebook):

- otwarcie, obrady panelu ogólnego w pierwszym dniu oraz zakończenie konferencji (połączone sekcje 1 i 2), sesja 1 – PRAHISTORIA oraz SESJA POSTEROWA będą transmitowane na stronie Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie https://www.facebook.com/instytutarcheologiiumcs

- obrady sekcji 2 (STAROŻYTNOŚĆ – CZASY NOWOŻYTNE) będą transmitowane na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie https://www.facebook.com/nationalmuseuminlublin. Dla szerszego grona odbiorców będzie prowadzona transmisja w serwisie Facebook.


 

Konferencja online zaplanowana została w zbliżony sposób jak sesje stacjonarne w poprzednich latach. Początek spotkania będzie miał miejsce 26 maja (środa) o godz. 9.00. Otwarcie konferencji i cztery pierwsze referaty główne odbędą się w tzw. sesji plenarnej, w której będą brali udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy. Następnie tego dnia obrady zostaną podzielone na dwie sekcje: I (Prahistoria), obejmującą komunikaty i referaty od paleolitu po wczesną epokę żelaza, a także wystąpienia dotyczące archeologii antycznej wybrzeża Morza Czarnego; oraz II (Starożytność – Czasy nowożytne) – z wystąpieniami sięgającymi swym zakresem od okresu lateńskiego/młodszego okresu przedrzymskiego po czasy nam najbliższe. Sekcje będą obradowały podczas dwóch sesji: 26 maja ( w godz. 11.40–14.30)  i 27 maja (w godz. 9.00–14.50)

Zakończeniem pierwszego dnia konferencji będzie wspólna dla obu sekcji sesja posterowa, która rozpocznie się o godz. 15.30.
Wspólnie spotkamy się również 27 maja, na zakończenie obrad i podsumowanie konferencji – ok. godz. 15.05.

W najbliższym czasie prosimy spodziewać się od nas tomu streszczeń wystąpień na konferencji oraz wiadomości z linkami do połączeń z wideokonferencją.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych informacji o naszej konferencji na społecznościowych profilach Instytutu Archeologii UMCS oraz Muzeum Narodowego w Lublinie a także na stronie wydarzenia: 

https://www.facebook.com/instytutarcheologiiumcs

https://fb.me/e/4lBhGdwnm

https://www.facebook.com/nationalmuseuminlublin

oprac. Sylwester Sadowski