✯ Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko

                             

Informacje o projekcie

Nazwa zadania: Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny
Źródło finansowania: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Ochrona zabytków archeologicznych
Rodzaj zadania: Opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków
Numer zadania: 4135/17/FPK/NID
Kwota: 141 300,00 zł
Okres realizacji: 2017-2018 (projekt zakończony)
Realizacja zadania: dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska

Słowa klucze: zachodnia Lubelszczyzna, epoka kamienia i brązu, kultury przeworska i wielbarska, wczesne średniowiecze, badania archiwalne i interdyscyplinarne

Od pierwszych badań archeologicznych na stanowisku 3-4 w Puławach-Włostowicach (pow. puławski, woj. lubelskie) minęły 44 lata. Odkryte tam wielokulturowe materiały (od paleolitu po wczesne średniowiecze) pomimo kluczowej roli dla rekonstrukcji procesów osadniczych na Lubelszczyźnie nigdy nie doczekały się pełnej dokumentacji oraz opracowania naukowego. W literaturze przedmiotu znaleźć można jedynie informacje ogólne o przebiegu badań oraz publikacje niewielkiej liczby zabytków, często pozbawione dokładnego opisu i nakreślenia tła kulturowego.

Celem projektu jest opracowanie naukowe wszystkich materiałów zabytkowych odkrytych na stanowisku 3-4 w Puławach-Włostowicach w latach 1973-1974, 1977, 1988, 1996 i 2012. Na potrzeby projektu stworzono interdyscyplinarny zespół badawczy, którego zadaniem jest zadokumentowanie i opracowanie zachowanych do dnia dzisiejszego zabytków i próbek, uzupełnione o całe spectrum analiz specjalistycznych bazujących na osiągnięciach różnych dziedzin nauki.

Efektem finalnym projektu będzie publikacja monografii stanowiska w Puławach-Włostowicach wydana do końca 2018 r.

Na zdjęciach: Puławy-Włostowice, badania 1974 r. (Archiwum IA UMCS).

Tekst: Barbara Niezabitowska-Wiśniewska.