XXXVII Lubelska Konferencja

Szanowni Państwo,

w związku z wojną w Ukrainie i brakiem możliwości przyjazdu do Polski Kolegów z Ukrainy, Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Muzeum Narodowe w Lublinie postanawiają PRZESUNĄĆ TERMIN dorocznej

XXXVII LUBELSKIEJ KONFERENCJI

Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie

Konferencja, zwyczajowo odbywająca się wiosną, w bieżącym roku odbędzie się w ostatnim tygodniu października lub w pierwszym tygodniu listopada w formule ONLINE na platformie ZOOM lub stacjonarnie w Muzeum Narodowym w Lublinie, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju. Szczegóły tak odnośnie terminu Konferencji, jak i jej formy przekażemy w następnym komunikacie, najprawdopodobniej pod koniec czerwca 2022 r.

Zapraszając Państwa do czynnego udziału w Konferencji, informujemy, że wzorem lat poprzednich preferujemy wystąpienia podsumowujące kilkuletnie projekty naukowe, duże kampanie wykopaliskowe oraz badania interdyscyplinarne, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych prac prowadzonych w roku 2021 i ewentualnie w pierwszej połowie roku 2022.

Stawiamy także na prezentację zagadnień, w których pogranicze Polski, Białorusi i Ukrainy odgrywa istotną rolę z punktu widzenia analizy i interpretacji materiałów archeologicznych oraz procesów kulturowych zachodzących w całej Europie. Stąd też do czynnego udziału w Konferencji zapraszamy również badaczy spoza naszego transgranicznego regionu. Zakres chronologiczny tematyki wystąpień jest nieograniczony. Oferujemy Państwu możliwość prezentacji wyników badań w następujących formach:

referat – czas wystąpienia 25 minut;
komunikat – czas wystąpienia 15 minut;
poster – przedstawienie bieżących odkryć lub wąskich zagadnień.

W wypadku dużej liczby zgłoszonych wystąpień, zastrzegamy sobie prawo do ich selekcji oraz zmiany uprzednio zgłoszonej przez Autorów formuły prezentacji.

Informujemy również, że zgłoszenia można nadsyłać już od momentu otrzymania niniejszego komunikatu, do czego jednocześnie bardzo zachęcamy. Chętnych do wzięcia udziału w naszej Konferencji, zarówno w formie czynnej, jak i w charakterze widzów i/lub osób zdecydowanych wziąć udział w dyskusji, prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonej karty zgłoszenia NAJPÓŹNIEJ DO 5 WRZEŚNIA 2022 r. Referentów oraz osoby chętne do zaprezentowania posterów prosimy ponadto o przygotowanie zwięzłego abstraktu wystąpienia (max. 3 500 znaków ze spacjami) wraz z najważniejszymi słowami kluczami pozwalającymi zidentyfikować jego zakres (max. 5, w tym koniecznie dotyczące chronologii prezentowanego zagadnienia) i przesłanie ich wraz z kartami zgłoszenia. Prosimy do zgłoszenia dołączyć również afiliacje lub adresy wszystkich autorów wystąpienia (imię i nazwisko, instytucja, adres, e-mail, nr ORCID). Abstrakty wystąpień zostaną przygotowane w formacie PDF i/lub w formie drukowanej (w zależności od formuły Konferencji).

Zgłoszenia i same wystąpienia można przygotować w językach: polskim, ukraińskim, białoruskim, angielskim lub niemieckim.

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie na adres poczty elektronicznej konferencji:

konferencja.nazamku@gmail.com

Załączniki - zgłoszenie na Konferencję oraz szczegółowe informacje

Jeśli Konferencja odbędzie się w formie zdalnej, oprócz wideokonferencji na platformie Zoom, w której będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które przesłały kartę zgłoszenia, planujemy również prowadzić transmisję wydarzenia w serwisie YouTube lub Facebook z przeznaczeniem dla szerszego grona odbiorców. W związku z tym prosimy o wyrażenie lub niewyrażenie zgody na nagrywanie Państwa wystąpień.

Informujemy również, że jeśli Konferencja odbędzie się stacjonarnie jej Uczestnicy zobligowani zostaną do uiszczenia opłaty konferencyjnej, o której wysokości powiadomimy w następnym komunikacie, najprawdopodobniej pod koniec czerwca 2022 r.

Zachęcamy również do śledzenia serwisów internetowych Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum Narodowego w Lublinie oraz naszych profili społecznościowych w serwisie Facebook, gdzie na bieżąco będą umieszczane istotne informacje o wydarzeniu.

Będziemy wdzięczni, jeśli przekażą Państwo wiadomość o naszej Konferencji zainteresowanym Koleżankom i Kolegom. Żywimy jednocześnie głęboką nadzieję, że wojna w Ukrainie zakończy się szybko – oczywiście zwycięstwem Ukrainy!!! – i wszyscy będziemy mogli spotkać się w Lublinie jesienią 2022 r. Już sam tytuł naszej Konferencji – Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie – bezsprzecznie wskazuje, że obecność naszych Kolegów z Ukrainy jest nieodzowna i ma też zresztą kilkudziesięcioletnią tradycję. Oby i tym razem tradycji stało się zadość!!!

W imieniu organizatorów:

Barbara Niezabitowska-Wiśniewska