XXXVII Lubelska Konferencja

Szanowni Państwo,

XXXVII LUBELSKA KONFERENCJA zbliża się wielkimi krokami. Dzisiaj prezentujemy plakat towarzyszący temu wydarzeniu. W tym roku motywami przewodnimi Konferencji są zabytki odkryte w Zawichoście-Trójcy w woj. świętokrzyskim:
- denar księcia Władysława II Wygnańca (rewers) typu IV (tzw. orzeł i zając) z lat 40. XII w., wchodzący w skład skarbu znalezionego w 2020 roku. Sam skarb, zakopany ok. 1165 roku, liczył prawie 1900 denarów piastowskich ukrytych w naczyniu glinianym, wśród których ponad 600 to denary typu IV Władysława Wygnańca, zaś pozostałe (ponad 1200) to denary Bolesława IV Kędzierzawego oraz pojedyncze monety Bolesława II Śmiałego i Bolesława III Krzywoustego;
- fragment zdobionego, składanego grzebienia kościanego z XI wieku, odkryty podczas badań archeologicznych w 2021 roku.
Zabytki pochodzą z badań dr. hab. Marka Florka z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie.

Już wkrótce przekażemy więcej informacji odnośnie nadchodzącej Konferencji. 

 


 

Szanowni Państwo,
jak uprzednio informowaliśmy,

XXXVII LUBELSKA KONFERENCJA

Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie

odbędzie się w Muzeum Narodowym w Lublinie w dniach 7–8 listopada 2022 r.

Jesteśmy w trakcie konstruowania programu konferencji. Podobnie jak w latach ubiegłych, rozpoczną ją połączone obrady sekcji I (prahistoria) i sekcji II (starożytność – czasy nowożytne), w których trakcie zaprezentowane zostaną referaty główne (zamawiane). Następnie, obrady prowadzone będą oddzielnie i równolegle w ramach dwóch wspomnianych sekcji. W związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń zostaliśmy zmuszeni do nieznacznego zmodyfikowania czasu trwania wystąpień:
– referat główny (zamawiany; połączone obrady sekcji I i II) – 25 minut
– referat – 20 minut
– komunikat – 15 minut.
Tym samym prosimy o wzięcie pod uwagę powyższych zmian w trakcie przygotowywania wystąpień. Program jest tak „napięty”, że wszelkie odstępstwa od planu skutkować będą znacznym wydłużeniem obrad i/lub brakiem możliwości zaprezentowania wszystkich wystąpień, czego zdecydowanie chcemy uniknąć.

Osoby prezentujące wyniki swoich badań w formie posterów, prosimy o ich dostarczenie w godzinach porannych pierwszego dnia konferencji. Tak jak już pisaliśmy, oferujemy również możliwość prezentacji posterów na stronie internetowej i stronie Facebook Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Zainteresowanych prosimy o przesłanie elektronicznej wersji posterów najpóźniej 3 listopada 2022 r.

Inne ważne informacje

REZYGNUJEMY Z POBIERANIA OPŁATY KONFERENCYJNEJ!!! Nie chcemy jednak rezygnować z pomocy Ukrainie, na który to cel mieliśmy przeznaczyć większą część środków z planowanej wcześniej opłaty konferencyjnej (100 zł ze 120 zł opłaty). Ze względu na problemy organizacyjno-prawne nie możemy jednak gromadzić tych środków na koncie bankowym. W związku z tym Osoby, które zechcą wesprzeć nas w tych działaniach, będą mogły dowolną kwotę zdeponować w specjalnie do tego celu przygotowanej skarbonce. Po zakończeniu konferencji poinformujemy Państwa o wysokości zgromadzonych w ten sposób środków i dokładnym celu, na jaki zostaną przeznaczone. Pozostałe bezpośrednie koszty organizacji konferencji, w tym przerw kawowych, Organizatorzy pokryją ze środków własnych (nie zapewniamy obiadów).

Przypominamy, że pomimo stacjonarnej formuły konferencji planujemy również wideokonferencję na platformie Zoom (w czasie rzeczywistym), co umożliwi Kolegom z Ukrainy lub osobom, które z różnych względów nie będą mogły pojawić się w Lublinie, udział w naszym wydarzeniu. Podkreślamy jednak, że dla osób z Polski taka forma uczestnictwa w konferencji przewidziana jest przede wszystkim dla tzw. uczestników biernych (bez wystąpień), którzy nie zdołają przyjechać do Lublina.

Osoby, które nie zgadzają się na udostępnienie swojego wizerunku i prezentowanych materiałów w ramach wideokonferencji prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o tym fakcie.

Z poważaniem

W imieniu organizatorów:

Barbara Niezabitowska-Wiśniewska

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych zmuszeni jesteśmy przesunąć termin XXXVII LUBELSKIEJ KONFERENCJI „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”.

Konferencja odbędzie się w formule stacjonarnej w Muzeum Narodowym w Lublinie w dniach 7–8 listopada 2022 r. (a nie jak wcześniej informowaliśmy w dniach 3–4 listopada). Jednocześnie przesuwamy ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów. Czekamy na nie NAJPÓŹNIEJ DO 20 WRZEŚNIA 2022 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie na przesłanym wcześniej formularzu na adres poczty elektronicznej konferencji: konferencja.nazamku@gmail.com

Pomimo stacjonarnej formuły konferencji planujemy również wideokonferencję na platformie Zoom (w czasie rzeczywistym), co umożliwi Kolegom z Ukrainy lub osobom, które z różnych względów nie będą mogły pojawić się w Lublinie, udział w naszym wydarzeniu. Podkreślamy jednak, że dla osób z Polski taka forma uczestnictwa w konferencji przewidziana jest przede wszystkim dla tzw. uczestników biernych (bez wystąpień), którzy nie zdołają przyjechać do Lublina. Osoby, które nie zgadzają się na udostępnienie swojego wizerunku i prezentowanych materiałów w ramach wideokonferencji prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o tym fakcie.

Informujemy również, że ze względu na trwający sezon urlopowy i wykopaliskowy nie zawsze będziemy w stanie na bieżąco odpisywać na Państwa wiadomości. Liczymy na wyrozumiałość i prosimy o cierpliwość.

Życzymy udanego – i zasłużonego – wypoczynku oraz fascynujących odkryć w trakcie badań wykopaliskowych.

Liczymy, że zaprezentują je Państwo na naszej konferencji.

Z poważaniem

W imieniu organizatorów: Barbara Niezabitowska-Wiśniewska

 

 


 

Szanowni Państwo,

w związku z wojną w Ukrainie i brakiem możliwości przyjazdu do Polski Kolegów z Ukrainy, Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Muzeum Narodowe w Lublinie postanawiają PRZESUNĄĆ TERMIN dorocznej

XXXVII LUBELSKIEJ KONFERENCJI

Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie

Konferencja, zwyczajowo odbywająca się wiosną, w bieżącym roku odbędzie się w ostatnim tygodniu października lub w pierwszym tygodniu listopada w formule ONLINE na platformie ZOOM lub stacjonarnie w Muzeum Narodowym w Lublinie, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju. Szczegóły tak odnośnie terminu Konferencji, jak i jej formy przekażemy w następnym komunikacie, najprawdopodobniej pod koniec czerwca 2022 r.

Zapraszając Państwa do czynnego udziału w Konferencji, informujemy, że wzorem lat poprzednich preferujemy wystąpienia podsumowujące kilkuletnie projekty naukowe, duże kampanie wykopaliskowe oraz badania interdyscyplinarne, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych prac prowadzonych w roku 2021 i ewentualnie w pierwszej połowie roku 2022.

Stawiamy także na prezentację zagadnień, w których pogranicze Polski, Białorusi i Ukrainy odgrywa istotną rolę z punktu widzenia analizy i interpretacji materiałów archeologicznych oraz procesów kulturowych zachodzących w całej Europie. Stąd też do czynnego udziału w Konferencji zapraszamy również badaczy spoza naszego transgranicznego regionu. Zakres chronologiczny tematyki wystąpień jest nieograniczony. Oferujemy Państwu możliwość prezentacji wyników badań w następujących formach:

referat – czas wystąpienia 25 minut;
komunikat – czas wystąpienia 15 minut;
poster – przedstawienie bieżących odkryć lub wąskich zagadnień.

W wypadku dużej liczby zgłoszonych wystąpień, zastrzegamy sobie prawo do ich selekcji oraz zmiany uprzednio zgłoszonej przez Autorów formuły prezentacji.

Informujemy również, że zgłoszenia można nadsyłać już od momentu otrzymania niniejszego komunikatu, do czego jednocześnie bardzo zachęcamy. Chętnych do wzięcia udziału w naszej Konferencji, zarówno w formie czynnej, jak i w charakterze widzów i/lub osób zdecydowanych wziąć udział w dyskusji, prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonej karty zgłoszenia NAJPÓŹNIEJ DO 5 WRZEŚNIA 2022 r. Referentów oraz osoby chętne do zaprezentowania posterów prosimy ponadto o przygotowanie zwięzłego abstraktu wystąpienia (max. 3 500 znaków ze spacjami) wraz z najważniejszymi słowami kluczami pozwalającymi zidentyfikować jego zakres (max. 5, w tym koniecznie dotyczące chronologii prezentowanego zagadnienia) i przesłanie ich wraz z kartami zgłoszenia. Prosimy do zgłoszenia dołączyć również afiliacje lub adresy wszystkich autorów wystąpienia (imię i nazwisko, instytucja, adres, e-mail, nr ORCID). Abstrakty wystąpień zostaną przygotowane w formacie PDF i/lub w formie drukowanej (w zależności od formuły Konferencji).

Zgłoszenia i same wystąpienia można przygotować w językach: polskim, ukraińskim, białoruskim, angielskim lub niemieckim.

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie na adres poczty elektronicznej konferencji:

konferencja.nazamku@gmail.com

Załączniki - zgłoszenie na Konferencję oraz szczegółowe informacje

Jeśli Konferencja odbędzie się w formie zdalnej, oprócz wideokonferencji na platformie Zoom, w której będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które przesłały kartę zgłoszenia, planujemy również prowadzić transmisję wydarzenia w serwisie YouTube lub Facebook z przeznaczeniem dla szerszego grona odbiorców. W związku z tym prosimy o wyrażenie lub niewyrażenie zgody na nagrywanie Państwa wystąpień.

Informujemy również, że jeśli Konferencja odbędzie się stacjonarnie jej Uczestnicy zobligowani zostaną do uiszczenia opłaty konferencyjnej, o której wysokości powiadomimy w następnym komunikacie, najprawdopodobniej pod koniec czerwca 2022 r.

Zachęcamy również do śledzenia serwisów internetowych Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum Narodowego w Lublinie oraz naszych profili społecznościowych w serwisie Facebook, gdzie na bieżąco będą umieszczane istotne informacje o wydarzeniu.

Będziemy wdzięczni, jeśli przekażą Państwo wiadomość o naszej Konferencji zainteresowanym Koleżankom i Kolegom. Żywimy jednocześnie głęboką nadzieję, że wojna w Ukrainie zakończy się szybko – oczywiście zwycięstwem Ukrainy!!! – i wszyscy będziemy mogli spotkać się w Lublinie jesienią 2022 r. Już sam tytuł naszej Konferencji – Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie – bezsprzecznie wskazuje, że obecność naszych Kolegów z Ukrainy jest nieodzowna i ma też zresztą kilkudziesięcioletnią tradycję. Oby i tym razem tradycji stało się zadość!!!

W imieniu organizatorów:

Barbara Niezabitowska-Wiśniewska