Koło Naukowe Studentów Archeologii

Wydaje się nam, że przeszłość jest naszą własnością. Otóż przeciwnie – to my jesteśmy jej własnością, ponieważ nie jesteśmy w stanie dokonać w niej zmian, ona natomiast wypełnia całość naszego istnienia.
(Leszek Kołakowski, Klucz niebieski albo Opowieści biblijne zebrane ku pouczeniu i przestrodze - 1965)

Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS w Lublinie od ponad 50 lat zrzesza osoby chętne do poszerzania i popularyzowania wiedzy związanej z archeologią. KNSA realizuje zadania na wielu płaszczyznach, zarówno tych ściśle naukowych, jak archeologia eksperymentalna i rekonstrukcja historyczna, a także popularno-naukowych, jak projekt Archeologia dzieciom i młodzieży. Do priorytetowych celów należy również promowanie Instytutu Archeologii oraz macierzystej Uczelni oraz współpraca z innymi instytutami archeologii i kołami studenckimi w Polsce, wyrażająca się m.in. we wspólnej organizacji konferencji, warsztatów, a także ogólnopolskich zawodów sportowych (turniej piłki nożnej ArcheoCup).

Adres
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin 
p. 29B
https://www.facebook.com/knsa.umcs

Adres do korespondencji:
Instytut Archeologii UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

Opiekun Koła

prof. dr hab. Andrzej Kokowski

(do 2019 r. dr Marcin Szeliga)