Geoarcheologia

Uwaga Kandydaci! Konkurs z nagrodami

Już od dzisiaj  rozpoczynamy na Facebook akcję popularyzacyjno-promocyjną „Czy wiesz, że…”, związaną ze studiami w Instytucie Archeologii UMCS. Akcja, w trakcie której postaramy się przybliżyć specyfikę zarówno archeologii, jak i geoarcheologii, dedykowana jest przede wszystkim do uczniów szkół średnich, a zwłaszcza tegorocznych maturzystów. Obok licznych ciekawostek dotyczących badań archeologiczno-geoarcheologicznych, a także obu kierunków studiów, przygotowaliśmy liczne konkursy z wyjątkowo atrakcyjnymi nagrodami (zob. Regulamin konkursu).

Śledźcie nasz profil na bieżąco https://www.facebook.com/instytutarcheologiiumcs i udostępniajcie informację znajomym na Facebook! 
Do zobaczenia! Powodzenia!


Szanowni Kandydaci,

Z przyjemnością informujemy, iż powołaliśmy w INSTYTUCIE ARCHEOLOGII
nowy interdyscyplinarny kierunek studiów
nie mający swojego odpowiednika w uniwersytetach polskich.
Jednym słowem wielka, ogólnopolska premiera!
Zapraszamy Was do studiowania GEOARCHEOLOGII na UMCS!

Więcej informacji poniżej, ale też na stronie
https://irk.umcs.pl/pl/offer/rekrutacja-23-24/programme/HIA_GAR_S1/?fbclid=IwAR3XAhs1zu5PhSLgdggCSgfY8N2JqZJ3a1np-2Kv218FZiIn0w01MsQd8l4
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2023/0131/082615-umcs-wydzial-historii-i-archeologii.pdf

GEOARCHOLOGIA to studia jednolite, 5-letnie magisterskie, stacjonarne, zorganizowane w ramach dwóch Wydziałów – Historii i Archeologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Studia mają charakter interdyscyplinarny, a zatem jakie dyscypliny je tworzą? Głównie archeologia, ale również historia, nauki o Ziemi i środowisku (geologia, geomorfologia, gleboznawstwo), a także geoinformatyka – tu poznacie i nauczycie się nowoczesnych technologii wykorzystywanych w archeologii i pozostałych dyscyplinach.

Czego uczymy na studiach…?

Studia geoarcheologiczne łączą wiedzę archeologiczną z geośrodowiskową i  umożliwiają uzyskanie wszechstronnej wiedzy o przeszłości Polski i Europy w kontekście ówczesnego środowiska przyrodniczo-społecznego. W programie studiów, oprócz wiedzy stricte archeologicznej na temat każdej epoki – osadnictwo-migracje, obrządek pogrzebowy-rytuały, czy „biografia przedmiotów”, dużą część stanowić będą zajęcia z zakresu geologii, geografii fizycznej, geomorfologii, hydrografii, klimatologii, geograficznych systemów informacyjnych, a także nauk przyrodniczych (np. antropologii fizycznej, archeozoologii, archeobotaniki). Szczególny nacisk położony jest na nabycie przez studentów różnych umiejętności praktycznych w trakcie wyjazdów terenowych. Program studiów obejmuje bardzo dużą ilość ćwiczeń wykopaliskowych oraz geoarcheologicznych…czyli urokliwa praca w terenie. 

Co czeka Cię po studiach – dobre pytanie, a poniżej odpowiedź…

Interdyscyplinarna wiedza zdobyta na studiach geoarcheologicznych umożliwia podjęcie pracy w państwowych i zagranicznych instytucjach i prywatnych firmach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także w ośrodkach naukowo-badawczych oraz dydaktycznych, czy placówkach muzealnych. Zapewnia również dalszy rozwój naukowy w szkołach doktorskich o profilu zarówno humanistycznym, jak również przyrodniczym. Absolwenci o naukowym zacięciu znajdą szereg możliwości dalszego kształcenia, także w UMCS.

Zapraszamy także na Facebooka Instytutu
https://www.facebook.com/instytutarcheologiiumcs/?locale=pl_PL 
– tam informacje…konkursy…ciekawostki geoarcheologiczne!

INFORMACJE O STUDIACH - GEOARCHEOLOGIA UMCS:
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news,96224,lublin-na-umcs-powstal-pierwszy-w-polsce-kierunek-studiow-z-geoarcheologii?fbclid=IwAR2z82zCIRYCID5BVXeM6oDPNP6K1eZXjOhGu0WVl9_iqjlO77iOX97UgXw

https://www.rmf24.pl/regiony/lublin/news-na-umcs-powstal-pierwszy-w-polsce-kierunek-studiow-z-geoarch,nId,6724531?fbclid=IwAR1DGI9feLCFD4kSN-NkHYxX4KgS2qja9ItVSrgnqp-OhWvI-XoLZ7dQCZs#crp_state=1 

Zobacz także kolejne informacje:

Archeologia Żywa:

https://archeologia.com.pl/na-umcs-powstal-pierwszy-w-polsce-kierunek-studiow-z-geoarcheologii/?fbclid=IwAR0i69itGfq5B0WkW3T6C2ZtUegiE6IT8jilyeyCvDjg3BKLpmOr9arlmPs 

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu #KONTEKST. W najbliższy czwartek 27.04.2023 r. o godzinie 19.00. Tym razem tematem będą badania geoarcheologiczne, a Gośćmi:

dr Marcin Szeliga – archeolog, zastępca dyrektora Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół neolitu i ówczesnych kontaktów interkulturowych

dr Marcin Maciejewski – również archeolog z Instytutu Archeologii UMCS, specjalizujący się w badaniach depozytów z epoki brązu

dr Piotr Bartmiński - gleboznawca z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, w swych badaniach zajmujący się tematem teledetekcji, właściwościami gleb

Transmisja na żywo rozpocznie się w tym wydarzeniu na Facebooku
https://www.facebook.com/events/246479661199291/?ref=newsfeed&locale=pl_PL,
Zapis spotkania na kanale YouTube Archeologii Żywej.