✯ Między Wschodem a Zachodem. Książęca rezydencja typu motte z XIII w. w Chełmie – kulturowa rewolucja na pograniczu

Informacje o projekcie

Nazwa zadania: Między Wschodem a Zachodem. Książęca rezydencja typu motte z XIII w. w Chełmie – kulturowa rewolucja na pograniczu
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: Miniatura 5
Numer: 2021/05/X/HS3/01404
Kwota:  24 530 zł
Okres realizacji: 2022-2023 (w trakcie realizacji)
Kierownik: dr Tomasz Dzieńkowski
Słowa klucze: założenia rezydencjalne, obiekty typu motte, średniowiecze, ośrodek książęcy w Chełmie 

Założenie rezydencjalno-obronne w Chełmie z początków XIII w. jest przykładem obiektu odbiegającego formą od typowych grodów książęcych znanych zarówno z terenu Polski piastowskiej jak i Rusi. Nawiązuje natomiast do klasycznych europejskich założeń typu motte wznoszonych w Europie Zachodniej już od końca X w. W Europie Środkowo-Wschodniej założenia tego typu pojawiły się około połowy XIII w. i w związku z tym rodzą się pytania o dosyć wczesną chronologię założenia w Chełmie oraz o bliskie analogie i proweniencję warsztau budowlanego. Rozwiązanie tej pasjonującej zagadki wymaga przeprowadzenia "śledztwa naukowego" w bibliotekach kilku europejskich ośrodków naukowych. Kwerenda została zaplanowana w Ołomuńcu (Czechy), Nitrze (Słowacja), Lwowie (Ukraina) i Lipsku (Niemcy).