✯ Cmentarzysko w Malborku-Wielbarku

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Niedokończona historia. Ponad 100 lat odkryć w Malborku-Wielbarku
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs: Opus 11
Numer: 2016/21/B/HS3/03159
Kwota: 604.725,00 zł
Okres realizacji: 2017-2019 (w trakcie realizacji)
Kierownik: dr hab. Piotr Łuczkiewicz prof. nadzw.

Słowa klucze: cmentarzysko; młodszy okres przedrzymski i okres rzymski; badania interdyscyplinarne

Celem badań jest rekonstrukcja procesów osadniczych na cmentarzysku z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Malborku-Wielbarku w kontekście archeologicznym, antropologicznym, socjologicznym i środowiskowym (paleogeograficznym i paleobotanicznym). Dla materiału ceramicznego zostaną zastosowane nowoczesne fizyko-chemiczne metody analizy, prowadzone pod kątem uchwycenia powiązań i różnic technologicznych między wytworami kultury oksywskiej a – po zmianie oblicza kulturowego na stanowisku – ceramiki kultury wielbarskiej.

Prace w zamyśle pozwolą uzyskać pełnię wiedzy o tym eponimicznym stanowisku kultury wielbarskiej i  zamknąć ponad 100 letnią historię badań, zapoczątkowanych przez niemieckich naukowców w latach 20-tych XX w., kontynuowanych w latach 1984-1985 przez Muzeum w Malborku, a od 2008 roku prowadzonych wspólnie przez Humboldt Universität zu Berlin (dr hab. Jörg Kleemann) i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dr hab. Piotr Łuczkiewicz), do których w 2013 roku dołączył Uniwersytet Szczeciński.

Podstawą prac jest materiał z badań prowadzonych od roku 2008. Etap antykwaryczny, dotyczący weryfikacji wyników badań niemieckich na podstawie zachowanych archiwaliów oraz cząstkowych publikacji został zrealizowany niezależnie, w postaci wydanej w 2017 roku w Lublinie monografii autorstwa J. Kleemann'a.

Tekst i zdjęcia: Piotr Łuczkiewicz