✯ W poszukiwaniu odpowiedzi. Weryfikacja terenowa cmentarzyska kurhanowego w Ślipczu

 


Informacje o projekcie

Nazwa zadania: W poszukiwaniu odpowiedzi. Weryfikacja terenowa cmentarzyska kurhanowego w Ślipczu
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Program: Ochrona zabytków archeologicznych
Rodzaj zadania: Weryfikacja terenowa zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków
Numer zadania: 4315/20/FPK/NID
Koszt całkowity: 69 860,00 zł
Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury: 54 500,00 zł 
Okres realizacji: 2020 (w trakcie realizacji)
Realizacja zadania: dr hab. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
Współorganizatorzy w realizacji zadania: Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie; Urząd Gminy Hrubieszów; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w Zamościu

Słowa klucze: Kotlina Hrubieszowska, Ślipcze, kurhany, weryfikacja terenowa, badania interdyscyplinarne 

Strona Facebook projektu: www.facebook.com/Kurhany-w-Ślipczu-w-poszukiwaniu-odpowiedzi

Cmentarzysko kurhanowe w miejscowości Ślipcze w powiecie hrubieszowskim jest zabytkiem szczególnym. Wyjątkowość trzech tworzących je kopców przejawia się w takich ich cechach jak: pokaźne rozmiary, dobry stopień zachowania, brak analogii na terenach bezpośrednio sąsiadujących (w Kotlinie Hrubieszowskiej) oraz „tajemniczość”. Choć w literaturze archeologicznej pierwsze wzmianki o tych kurhanach pojawiły się już w początkach XX w., a w 1961 r. zostały objęte ochroną konserwatorską, do dzisiaj nie prowadzono tam żadnych badań archeologicznych. Jednocześnie od kilku dziesięcioleci przykuwają one uwagę zarówno archeologów, jak i miejscowej ludności, a mnożące się spekulacje i hipotezy niepoparte badaniami doprowadziły w efekcie do przypisania im statusu kurhanów-legendy.

Cmentarzysko wpisane zostało do rejestru zabytków pod numerem C/91. Trzy tworzące go kurhany, oznaczone jako trzy odrębne stanowiska (34, 35, 36) „życzeniowo” łączone są z miejscem spoczynku gockich władców, wczesnym średniowieczem lub rzadziej i szerzej z pradziejami (schyłkiem neolitu?). 

Cel projektu – rozpoznanie i dokumentacja cmentarzyska; określenie chronologii i przynależności kulturowej; weryfikacja zasięgu; opracowanie strategii przyszłej ochrony konserwatorskiej; wprowadzenie do obiegu naukowego.

Fot. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska