Angelika Bachanek

mgr Angelika Bachanek

Mgr Angelika Kataryna Bachanek (ur. 1995) jest absolwentką Instytutu Archeologii UMCS w zakresie archeologii historycznej. Tytuł magistra archeologii uzyskała w 2020 r. na podstawie pracy pt. „Materialne pozostałości XX -wiecznych konfliktów zbrojnych na terenie gminy Sieciechów. Relikty operacji warszawsko-dęblińskiej oraz Stalagu 307 z perspektywy archeologicznej”, napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. UMCS Anny I. Zalewskiej. Praca poświęcona została dokumentacji i analizie niszczejących śladów operacji warszawsko-dęblińskiej, jednej z największych operacji wojskowych na froncie wschodnimi w czasie I wojny światowej oraz reliktów niemieckiego obozu jenieckiego (Stalagu 307/Oflagu 77) na terenie gminy Sieciechów.

Zainteresowania badawcze Pani Angeliki koncentrują się na archeologii współczesności, w tym współczesnych konfliktów zbrojnych, a także na badaniach nieinwazyjnych, turystyce kulturowej oraz społecznej wartości nauk o przeszłości. W ramach przygotowania rozprawy doktorskiejprowadzić będzie badania materialnych pozostałości działań wojennych z lat 1914-1915 w rejonie twierdzy Dęblin, których celem będzie m.in. odnalezienie zapomnianych cmentarzy wojennych na terenie Puszczy Kozienickiej oraz wytycznie obszarów cechujących się wartościami historycznymi i społecznymi, które powinny zostać objęte ochroną konserwatorską. Od 2017 roku działa w Stowarzyszeniu Miłośników Przeszłości „Gniewosz” w ramach, którego zajmuje się badaniem i popularyzowaniem lokalnej historii gminy Gniewoszów. W latach 2019-2020 brała udział w badaniach wykopaliskowych na obszarze Puszczy Białowieskiej realizowanych w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej” (grant NCN: 2016/20/W/HS3/00593; okres realizacji 2016-2021; kierownik: prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk). Od 2020 r. jest członkiem zespołu naukowego powołanego do realizacji projektu „Archeologia Frontu Wschodniego Wielkiej Wojny i dziedzictwo konfliktów zbrojnych, jako wyzwanie poznawcze, społeczne i konserwatorskie (AFW)” (projekt nr 4445/20/FPK/NID; okres realizacji: 2020-2021 r.; kierownik projektu: dr hab. prof. UMCS Anna I. Zalewska), w którymodpowiada za skompletowanie wyników badań archeologicznych z lat 1998-2018 oraz przygotowanie opracowania na temat materialnych pozostałości zaplecza socjalno-bytowego. W wolnych chwilach zajmuje się działalnością na rzecz społeczeństwa, genealogią, sportem, lubi dobry kryminał oraz literaturę faktu. Jest autorką trzech publikacji naukowych i popularno-naukowych.