Malbork-Wielbark

W 2014 roku zakończył się trzeci sezon badań wykopaliskowych realizowanych w ramach projektu „Wielbark Archaeological Field School”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Studenci i archeolodzy z Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Polski (UMCS, Uniwersytet Szczeciński) uczestniczyli w pracach na obszarze starożytnych cmentarzysk w Malborku-Wielbarku (woj. pomorskie). W tym miejscu od II w. p.n.e. po IV w. n.e. funkcjonował zespół kilku wielkich cmentarzysk z pochówkami ciałopalnymi i szkieletowymi tzw. kultury oksywskiej i wielbarskiej, które wiązane są z różnymi ludami germańskimi, przede wszystkim z Gotami. Kierownikiem projektu jest dr hab. Jörg Kleemann (Humboldt-Universität w Berlinie, Uniwersytet Szczeciński), a głównym partnerem jest Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a z jego ramienia polskim koordynatorem dyrektor Instytutu dr hab. Piotr Łuczkiewicz. (Fot. Archiwum WAFS)