Badania naukowe

Projekt Czermno

W ramach działalności Pracowni zrealizowany został pierwszy etap badań projektu MKiDN „Czermno, stan. 2: podgrodzie – osada – gród? Problem archeologiczny i konserwatorski. Badania weryfikacyjne”. Więcej o badaniach i wynikach na stronie Projektu https://www.umcs.pl/pl/czermno.htm
(https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,6938,projekt-mkidn,112629.chtm).
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085041211142

Badania w Ogrodzie Botanicznym UMCS

Już w 2022 r. rozpoczęto prace badawcze a obecnie (wiosna 2023) są one kontynuowane w ramach projektu „Reduta Tadeusza Kościuszki w obronie Konstytucji 3 Maja” (https://www.umcs.pl/pl/reduta-tadeusza-kosciuszki-w-obronie-konstytucji-3-maja,24968.htm#page-1)

W tym sezonie skoncentrowano się nad rozpoznaniem archeologicznym wschodniego bastionu „Reduty Kościuszki”. Badania realizowane są przez archeologów działających w ramach powołanej w naszym Instytucie Pracowni przy dużym wsparciu dzielnych ochotników – studentów III roku.

więcej zob. na fb https://www.facebook.com/instytutarcheologiiumcs/?locale=pl_PL