mgr Szymon Wrzos

Mgr Szymon Wrzos jest absolwentem Instytutu Archeologii UMCS. W Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych będzie realizował temat „Groty zdobione w młodszym okresie przedrzymskim w Europie Środkowej i Północnej. Studium archeologiczne i technologiczne”, pod kierunkiem dr hab. Piotra Łuczkiewicza, prof. UMCS. Temat jest kontynuacją wcześniejszych zainteresowań badawczych i fascynacji archeologią doświadczalną, w tym pracy magisterskiej z 2016 r. pt. „Zdobienie grotów w młodszym okresie przedrzymskim na terenach dzisiejszej Polski – studium praktyczne”, w której dokonana została rekonstrukcja motywów i technik zdobniczych tej kategorii uzbrojenia. Wyniki studiów eksperymentalnych związanych z realizacją pracy magisterskiej prezentowane były dotychczas na kilku konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, spotykając się zawsze z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska naukowego i wywołując ożywione, merytoryczne dyskusje w tym zakresie. Od 2011 r. prowadzi aktywną działalność w zakresie promocji archeologii, początkowo w ramach Koła Naukowego Studentów Archeologii UMCS (projekt Archeologia dzieciom) i stowarzyszenia Hellas et Roma, a następnie – w tym obecnie – stowarzyszenia Hajris z Łodzi, gdzie koncentruje się głównie na problematyce środkowoeuropejskiego Barbaricum. W 2013 roku uczestniczył w międzynarodowych, interdyscyplinarnych badaniach wykopaliskowych w Malborku-Wielbarku, w ramach projektu Wielbark Archaeological Field School. Po studiach zawodowo związał się z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem (2017-2018), a następnie z sektorem prywatnym (2019 r.) biorąc udział w licznych, ratowniczych badaniach przedinwestycyjnych (m. in. północna obwodnica Krakowa – stanowiska neolityczne, fortyfikacje z okresu I wojny światowej) i nadzorach archeologicznych (Pszczyna – lokalizacja Bramy Żorskiej, Oświęcim, Żory, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau). Swoje zainteresowania pozanaukowe koncentruje na kulturze ludowej oraz turystyce górskiej.