Udostępnianie prac dyplomowych wykonanych w Instytucie Archeologii, pozostających na prawach maszynopisów, odbywa się poprzez Archiwum UMCS. W uzasadnionych przypadkach można uzyskać zgodę na dostęp do Archiwum Instytutu Archeologii, w którym przechowywana jest niepublikowana dokumentacja z badań archeologicznych oraz część wymienionych prac dyplomowych. Przed przystąpieniem do ich kwerendy należy uzyskać zgodę dyrektora Instytutu oraz wypełnić załączony wniosek. 
Dalsze informacje na ten temat dostępne są także w Sekretariacie Instytutu Archeologii UMCS.