Promocja i edukacja

W ramach działalności edukacyjnej i promocyjnej w 2023 r. zaplanowano cykl spotkań z młodzieżą w lubelskich szkołach. Organizacją działań edukacyjnych zajmuje się dr Rafał Niedźwiadek. Nawiązano współpracę z "Collegium Gostynianum" Zespołem Szkół Prywatnych im. bł. ks. Kazimierza Gostyńskiego w Lublinie. W semestrze letnim 2022/2023 zaplanowano dla uczniów lekcje w formie konwersatoriów ukierunkowane na zainteresowanie archeologią, prezentacją najciekawszych odkryć, metodami badań i nowymi technologiami wykorzystywanymi w badaniach. Przewidziano także wspólne wyjazdy i lekcje terenowe na najważniejsze i najciekawsze stanowiska archeologiczne Lubelszczyzny. W przyszłości planowany jest udział zainteresowanych uczniów w pracach wykopaliskowych.

Program spotkań w "Collegium Gostynianum" w 2023 r.:
Marzec: Skąd archeolog wie gdzie szukać? Historia odkryć archeologicznych.
Kwiecień: Metody i narzędzia pracy archeologia.
Maj: Wyjazd do Wioski Gotów w Masłomęczu.
Czerwiec: Zwiedzanie i udział zainteresowanych uczniów w pracach wykopaliskowych na
stanowisku archeologicznym „Reduta Kośćiuszki” w Ogrodzie Botanicznym UMCS.


W maju 2023 r. będziemy z wizytą w Szkole Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej-Curie, aby opowiedzieć o archeologii, badaniach i dziedzictwie kulturowym w formie popularno-naukowej.