✯ Wyżyna Lubelska – osadnictwo paleolityczne

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Osadnictwo późnopaleolityczne w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs: Preludium 8
Numer: 2014/15/N/HS3/01766
Kwota: 149 980,00 zł
Okres realizacji: 2015-2018 (w trakcie realizacji)
Kierownik: mgr Tadeusz Wiśniewski

Strona internetowa projektu: www.opal.umcs.pl

Słowa klucze: późny paleolit, Wyżyna Lubelska, osadnictwo, późny glacjał, paleośrodowisko

Celem projektu jest rozpoznanie osadnictwa społeczności łowiecko-zbierackich i rekonstrukcja warunków środowiskowych w jakich się ono rozwijało w okresie schyłku ostatniego zlodowacenia (późnego paleolitu) na terenie zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wyniki badań zostaną porównane z ustaleniami dotyczącymi innych społeczności łowiecko-zbierackich z terenu Polski i Europy.

Ze szczególną uwagą przeanalizowane zostaną niektóre elementy osadnictwa, tj. lokalizacja punktów osadniczych, miejsc obserwacji migrującej zwierzyny, miejsc polowań i konsumpcji oraz sposobu pozyskiwania surowców do wyrobu narzędzi. Kluczową rolę w tych ustaleniach będą odgrywały wyniki analizy surowcowej wyrobów krzemiennych i kamiennych. Istotnym elementem badań będzie również określenie pozycji stratygraficznej znalezisk kulturowych oraz ustalenie ich chronologii bezwzględnej. Sumując wszystkie wyniki badań powinniśmy uzyskać informacje o podstawowych strategiach osadniczych jakimi kierowały się społeczności zamieszkujące te tereny u schyłku ostatniego zlodowacenia.

 Salomin, gm. Gościeradów

                        Zemborzyce k. Lublina

                        Zemborzyce k. Lublina

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Wiśniewski