UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI - STYPENDIUM MINISTRA

Dziekanat Wydziału Politologii informuje, że zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym, studenci i doktoranci szczególnie wyróżniający się w nauce lub posiadający wybitne osiągnięcia naukowe, mogą ubiegać się o stypendium ministra.

O stypendium ministra może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Osiągnięcia wskazane we wniosku należy odpowiednio udokumentować.

Termin przyjmowania wniosków do dziekanatu Politologii mija 10 września 2014 r.

Wyjątek stanowią studenci I roku II stopnia – termin mija 24 września 2014 r. Więcej informacji na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl w zakładce „Szkolnictwo wyższe/Sprawy studentów i doktorantów/Stypendium Ministra”

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 lipca 2014