Uroczysta Immatrykulacja Studentów I roku

02.10.2020

Zdjęcia: Artur Popławski