Uchwała dotycząca raportów antyplagiatowych

Uchwała Nr I/83/2021/KD

Kolegium Dziekańskiego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

z dnia 15.06.2021 roku

w sprawie wyników podobieństwa uzyskanych w raporcie z badania antyplagiatowego

Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie kontroli prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego Kolegium Dziekańskie postanawia:

Mając na uwadze zachowanie odpowiedniej jakości prac dyplomowych oraz przestrzegania przez studentów praw autorskich lub praw pokrewnych w procesie przygotowywania pracy dyplomowej, ustala na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa poniższe zasady postępowania w zależności od wyników uzyskanych w raporcie z badania antyplagiatowego w ramach Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

§ 1

W przypadku uzyskania wyniku ogólnego nie przekraczającego 20 procent rekomenduje się promotorom  akceptację wyniku raportu.

§ 2

W przypadku uzyskania wyniku ogólnego wyższego niż 20 procent, ale nie przekraczającego 50 procent, rekomenduje się promotorom przeprowadzenie weryfikacji raportów szczegółowych w zakresie uzyskanych wyników szczegółowych  (m in.: akty prawne, Internet, Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych oraz baz instytucji) i akceptuje wynik w przypadku stwierdzenia braku znamion plagiatu.

§ 3

W przypadku uzyskania wyniku ogólnego wyższego niż 50 procent, rekomenduje się promotorom przeprowadzenie weryfikacji raportów szczegółowych pod katem uzyskanych wyników szczegółowych (akty prawne, Internet, Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych oraz baz instytucji) i w przypadku stwierdzenia braku znamion plagiatu, kieruje pracę do poprawy przez studenta w celu uzyskania niższego wyniku w powtórzonym badaniu antyplagiatowym.

§ 4

Wysokości wskaźników wskazane w paragrafach 1-3 mają charakter pomocniczy i promotor w uzasadnionych przypadkach, uwzględniając specyfikę pracy dyplomowej, może zaakceptować inny wynik w przypadku stwierdzenia braku znamion plagiatu 

§ 5

W przypadku stwierdzenia możliwości popełnienia plagiatu przez studenta, np.  przywłaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości lub części, rozpowszechniania bez podania nazwiska cudzego utworu w wersji oryginalnej lub naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych, promotor kieruje sprawę do dziekana w celu wyjaśnienia sprawy i przekazania do właściwej komisji dyscyplinarnej.

                                                                                        § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    16 czerwca 2021