Terminarz rekrutacji 2017/2018

Poniżej prezentujemy terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2017/2018 na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie:

14 kwietnia 2017 r. - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów na stronie www.irk.umcs.pl;

23 czerwca 2017 r. - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. UWAGA!!! dotyczy to tylko kierunków studiów na Wydziale Artystycznym oraz kierunku logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym;

07 lipca 2017 r. - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na większości kierunków.

11 lipca 2017 r. - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne; ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK

13 - 15 lipca 2017 r. - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez Dziekanów Wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

18 lipca 2017 r. - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca

20 - 21 lipca 2017 r. - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy

  • 20 lipca 2017 r., godz. 11:00-16:00, aula im. I. Daszyńskiego, Wydział Politologii
  • 21 lipca 2017 r., godz. 9:00-14:00, aula im. I. Daszyńskiego, Wydział Politologii

24 lipca 2017 r. - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca

26 - 27 lipca 2017 r. - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

  • 26 lipca 2017 r., godz. 11:00-16:00, aula im. I. Daszyńskiego, Wydział Politologii
  • 27 lipca 2017 r., godz. 9:00-14:00, aula im. I. Daszyńskiego, Wydział Politologii


Uwaga Kandydaci na studia II stopnia!

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów II stopnia odbędzie w terminach od lipca do września 2017 r. Szczegóły dotyczące rekrutacji na poszczególne kierunki studiów będą dostępne w opisach poszczególnych kierunków studiów dostępnych na portalu www.irk.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    19 lipca 2017