Uwaga studenci, zmiana sal w dniu 17 i 18.XI

mgr inż. Artur Wójtowicz

14.11.2022

W zawiązku z organizowaną konferencją naukową "Polska myśl polityczna: perspektywa historyczna i współczesna", zaszła konieczność zmiany sal dla niektórych zajęć w dniach:


17.XI


sala A.1.09
godz. 14.40-16.10
zajęcia: Międzynarodowe stosunki polityczne, BN 2 rok, Ist (dr K. Smoleń) WY 
zmiana sali na: A.1.08


18.XI


sala A.2.02
godz. 9.40-11.10
przedmiot: j. angielski gr 1, SM, 2 rok, Ist (mgr M. Szymańska)
zmiana sali na: A.2.21

sala A.2.03
godz. 9.40-11.10, 11.20-12.50
przedmiot: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, SI, 3 rok, Ist, (dr Magdalena Lesińska-Staszczuk)
zmiana sali na: A.2.22

sala A.2.06
godz. 8.00-9.30
przedmiot: Dziennikarstwo growe, PM, 2 rok, IIst, specj. Produkcja w branży gier (M. Fidut) KW
zmiana sali na: A.2.22