Prof. W. Paruch - zajęcia po przerwie świątecznej

mgr inż. Artur Wójtowicz

18.04.2022

Do końca maja zajęcia seminaryjne Prof. W. Parucha zostają zawieszone (zostaną odrobione w późniejszym terminie), natomiast wykłady kursowe w zastępstwie będą prowadzone przez dra T. Wichę.