mgr Paulina Wiernicka - odwołanie zajęć

mgr Artur Popławski

02.12.2019

Informuję studentów I roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej o odwołaniu zajęć z emisji głosu w mediach.

Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.