Dodatkowy pierwszy termin egzaminu z przedmiotu "Międzynarodowa współpraca Policji"

mgr inż. Artur Wójtowicz

07.07.2020

Dodatkowy pierwszy termin egzaminu z przedmiotu Międzynarodowa współpraca Policji dla studentów III roku kier. Bezpieczeństwo międzynarodowe, specj. Zarządzanie bezp. międzynarodowym odbędzie się w dniu 9 lipca br. o godz. 15.15. w sali 110.

Dr S. Weremiuk