Szkolenie dla naukowców w ramach Horyzont 2020

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Stypendium? Rozwój naukowy? Kariera? To wszystko umożliwia europejski Program Marii Skłodowskiej-Curie”, organizowanym w dniu 5 czerwca br. przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie.

Spotkanie skierowane jest do naukowców zainteresowanych wyjazdem do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach projektu badawczo-szkoleniowego Marii Skłodowskiej-Curie. O granty mogą się ubiegać przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, którzy posiadają co najmniej 4-letni dorobek badawczy lub stopień doktora.

Program szkolenia:

  • Konkurs MSCA-IF: wymogi formalne, dokumentacja, terminy, kryteria oceny wniosku;

  • Formularze aplikacyjne – praktyczne wskazówki dla wnioskodawców;

  • Mocne i słabe strony wniosków z perspektywy recenzenta.

W czasie spotkania dr Mariusz Barczak, pracownik naukowy UMCS, recenzent wniosków stypendialnych w Programie Horyzont 2020, udzieli porad praktycznych dla zainteresowanych składaniem własnych aplikacji w konkursach Marii Skłodowskiej-Curie.

Szkolenie odbędzie się w Instytucie Agrofizyki PAN (Lublin, ul. Doświadczalna 4). 

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

    Aktualności

    Data dodania
    28 maja 2019