Sukces studenta Wydziału Politologii

Miło nam poinformować, że Pan Jakub Wołyniec – student Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS - zdobył trzecie miejsce podczas egzaminu kończącego IV Letni Uniwersytet Policy Making and Politics at the Local Level: Social and Political Issues at the Regional and Local Levels of the V4 Countries, który został odbył się w dniach 6-16 lipca 2014 r. w Instytucie Studiów Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze.

Serdecznie gratulujemy!

--

    Aktualności