Sukces dr hab. Katarzyny Kopeckiej-Piech

Jest nam niezmiernie miło poinformować o kolejnym sukcesie dr hab. Katarzyny Kopeckiej-Piech z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, która otrzymała grant w ramach programu Granty Interwencyjne NAWA organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej!

Temat projektu: The mediatization of war. Strategies for countering disinformation in Ukraine, Poland and Sweden during Russia's military intervention in Ukraine in 2022.


Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.


Partnerami projektu są Södertörn University oraz Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”.

Serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    14 lipca 2022