Sukces czasopisma „Annales UMCS, sectio K – Politologia”

Miło nam poinformować, że czasopismo „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia”, którego redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, a sekretarzem dr Dorota Maj, przeszło pozytywnie proces ewaluacji w Index Copernicus International i otrzymało wartość ICV 2019 w wysokości 100. Jest to najlepszy dotychczasowy wynik czasopisma.

ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych. Warunkiem indeksacji w bazie jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny opartej na przeszło 100 kryteriach. Czasopisma, które pozytywnie przejdą ocenę parametryczną, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    27 października 2020