Studia I stopnia

 

Zmiany

Plany mogą ulec zmianie. Kolejne wersje planów będą oznaczane skrótami w1, w2 itd (zmiany w planie będą zaznaczane kolorem czerwonym).

Sylabusy

Oznaczenia przedmiotów

 • WY - wykład 
 • CA - ćwiczenia 
 • LB - laboratorium 
 • KW - konwersatorium 
 • PF - przedmiot fakultatywny
Oznaczenia sal
 • 06,07,011,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,206,216,217 - Wydział Politologii, Pl. Litewski 3
 • 34p,72p,76p,56p - Wydział Psychologii, Pl. Litewski 5
 • 10IMA,13IMA,139aIMA, studio TV - Inkubator Medialno-Artystyczny, ul. Radziszewskiego 16
 • 6z,8z,98z,100z,102z - DS ul. Zana 11
 • CJO - Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, ul. Radziszewskiego 18 (DS Amor)
 • 2.1ET, 2.2ET - Ecotech, ul. Głęboka 39
 • F7 - Instytut Fizyki „Wieżowiec”, ul. Akademicka 7


IPS
- zajęcia 15 godzinne przez pierwszą połowę semestru
IIPS - zajęcia 15 godzinne przez drugą połowę semestru

Zajęcia przez pierwszą połowę semestru (IPS) kończą się, a przez drugą połowę semestru (II PS) zaczynają, w następujące dni:
poniedziałek - 27.IV
wtorek - 28.IV
środa - 22.IV
czwartek - 23.IV
piątek - 24.IV
Należy pamiętać, że zajęcia w w/w dniach, dla których jest oznaczenie IPS lub IIPS prowadzone są jedynie przez 45min. Dla IPS przez pierwsze 45minut, dla IIPS przez drugie 45min, np w dniu 27.IV dla IPS w godz. 9.35-10.20, a dla IIPS w godz. 10.20-11.05.

W dniu 17.VI.2020 r. zajęcia prowadzone są wg planu piątkowego.

Seminaria prowadzone są w gabinetach Profesorów, chyba, że w planie zajęć podano inaczej.

 

STUDIA STACJONARNE - SEMESTR LETNI 2019/2020
Bezpieczeństwo narodowe

★ I rok W4 | grupy w2

★ II rok - specjalność Zarządzanie bezp. wewnętrznym W6 | grupy
★ II rok - specjalność Zarządzanie bezp. międzynarodowym W6 | grupy
  
★ III rok - specjalność Zarządzanie bezp. wewnętrznym W1 |
★ III rok - specjalność Zarządzanie bezp. międzynarodowym W5 |

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

★ I rok W6 | grupy w2
 
★ II rok - specjalność Marketing medialny W5 | grupy
II rok - specjalność Medialna W6 | grupy

III rok - specjalność Marketing medialny W5 | grupy
III rok - specjalność Medialna W5 | grupy

Politologia

★ I rok W2 | grupy

II rok - specjalność Administracja publiczna W2 |

III rok - specjalność Administracja publiczna W2 |

Produkcja medialna

I rok W4 | grupy

II rok - specjalność Multimedia W5 | grupy
II rok - specjalność Organizacja produkcji medialnej W3 | grupy

III rok - specjalność Multimedia W5 | grupy
III rok - specjalność Organizacja produkcji medialnej W6 | grupy

Stosunki międzynarodowe

★ I rok W1 | grupy

II rok - specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe W1
II rok - specjalność Studia regionu Pacyfiku W1
 
III rok - specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe W1 | grupy
III rok - specjalność Studia regionu Pacyfiku W1 | grupy
III rok - specjalność Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej W1 | grupy

Społeczeństwo informacyjne

★ I rok W1 |

★ II rok W2 |

★ III rok W3 |

International Relations

★ Kliknij tutaj, aby przejść do planów

 

STUDIA NIESTACJONARNE - SEMESTR LETNI 2019/2020
Bezpieczeństwo narodowe ★ I rok W6 |  

★ II rok - specj. Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym W3  

★ III rok - specj. Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym W4