Studia I stopnia

 

Zmiany
Plany mogą ulec zmianie. Kolejne wersje planów będą oznaczane skrótami w1, w2 itd (zmiany w planie studiów stacjonarnych będą zaznaczane kolorem czerwonym).

Sylabusy
Sylabusy przedmiotów znajdują się w Katalogu przedmiotów w systemie USOS

Oznaczenia przedmiotów
WY - wykład 
CA - ćwiczenia 
LB - laboratorium 
KW - konwersatorium 
PF - przedmiot fakultatywny

Oznaczenia sal
A.1..., A.2..., A.3..., A.4... - Wydział Politologii i Dziennikarstwa, ul. Głęboka 45
139aIMA, studio TV - Inkubator Medialno-Artystyczny, ul. Radziszewskiego 16

IPS - zajęcia 15 godzinne przez pierwszą połowę semestru
IIPS - zajęcia 15 godzinne przez drugą połowę semestru

Zajęcia przez pierwszą połowę semestru (IPS) kończą się, a przez drugą połowę semestru (II PS) zaczynają, w następujące dni:
poniedziałek - 25.IV
wtorek - 26.IV
środa - 27.IV
czwartek - 28.IV
piątek - 29.IV
Należy pamiętać, że zajęcia w w/w dniach, dla których jest oznaczenie IPS lub IIPS prowadzone są jedynie przez 45min. Dla IPS przez pierwsze 45minut, dla IIPS przez drugie 45min, np w dniu 25.IV dla IPS w godz. 9.40-10.25, a dla IIPS w godz. 10.25-11.10.

W dniu 17.VI.2022 r. zajęcia prowadzone są dla studentów studiów niestacjonarnych, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

Seminaria prowadzone są w trybie zdalnym lub w budynku Wydziału - decyzja prowadzących seminarium.

Jeżeli przy przedmiocie nie podano nr sali (np. A.1.16), wówczas zajęcia prowadzone są zdalnie.

 

STUDIA STACJONARNE - SEMESTR LETNI 2021/2022
Administracja i zarządzanie publiczne

★ I rok W3 |

Bezpieczeństwo narodowe

★ I rok W4 | grupy W2

★ II rok - specjalność Zarządzanie bezp. wewnętrznym W5 |  grupy 
★ II rok - specjalność Zarządzanie bezp. międzynarodowym W5 |  grupy 
   
★ III rok - specjalność Zarządzanie bezp. wewnętrznym W1 | grupy
★ III rok - specjalność Zarządzanie bezp. międzynarodowym W4 | grupy

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

★ I rok W7 | grupy W2
 
★ II rok - specjalność Marketing medialny W1 | grupy 
II rok - specjalność Medialna W1 | grupy 

III rok - specjalność Marketing medialny W4 | grupy 
III rok - specjalność Medialna W5 | grupy 

International Relations

★ Kliknij tutaj, aby przejść do planów

Politologia

★ I rok W4 | 

II rok - specjalność Administracja publiczna W1 | grupy 

III rok - specjalność Administracja publiczna W1 | grupy 

Produkcja medialna

★ I rok W2 | grupy 


★ II rok - specjalność Multimedia W6 | grupy 
★ II rok - specjalność Organizacja produkcji medialnej W4 | grupy 

★ III rok - specjalność Multimedia W4 | grupy W2 
★ III rok - specjalność Organizacja produkcji medialnej W3 | grupy W2 

Public Relations i zarządzanie informacją

★ I rok W2 |  grupy 

II rok - specjalność Zarządzanie mediami społecznościowymi W2 | grupy 
II rok - specjalność Zarządzanie wizerunkiem W3 | grupy 

Społeczeństwo informacyjne

★ I rok | 

★ II rok W3 |

★ III rok W2 |

Stosunki międzynarodowe

★ I rok W3 |  grupy W2 

★ II rok - specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe W4 | grupy 
★ II rok - specjalność Studia regionu Pacyfiku W3 | grupy 
 
★ III rok - specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe W2 | 
★ III rok - specjalność Studia regionu Pacyfiku W1 |

 

STUDIA NIESTACJONARNE - SEMESTR LETNI 2021/2022
Bezpieczeństwo narodowe ★ I rok W5 |  

★ II rok - specj. Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym W4 |  

★ III rok - specj. Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym W4 |