Strony przedmiotów (opis przedmiotów i wykaz zagadnień egzaminacyjnych)

Poniżej przedstawiamy wykaz przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz monograficznych prowadzonych w Katedrze Prawa Finansowego UMCS. Każdy przedmiot posiada dedykowaną sobie podstronę zawierającą opis i niezbędne informacje organizacyjne.     

Kierunek

Przedmioty podstawowe oraz modułowe

Przedmioty kierunkowe Przedmioty monograficzne
Prawo Prawo finansowe 
(III rok prawa)
   
Prawo podatkowe 
(III-V rok prawa) - sem. zim.
 Międzynarodowe prawo podatkowe
(III-V rok prawa) - sem. let.
Prawo bilansowe 
(III-V rok prawa) - sem. zim.
Postępowanie podatkowe 
(III-V rok prawa) - sem. let.
Prawo bankowe 
(III-V rok prawa) - sem. let.
Kierunek prawno-administracyjny
I st.

Podstawy prawa finansowego 
(II rok k. prawno-administracyjny I st.) 

Finanse jednostek samorządu terytorialnego 
(II-III rok k. prawno-admnistracyjny I st.) - sem. let.
Podstawy prawa
bankowego
(II-III rok. k. prawno-administracyjny I st.)
- sem. let.

Kierunek prawno-administracyjny
II st. 
 
Prawo podatkowe, celne i dewizowe
(II rok, k. prawno-administracyjny II st., moduł „Administracja skarbowa i gospodarcza”) sem. zim.
 

Międzynarodowe prawo podatkowe
(II-III rok k. prawno-administracyjny II st.) - sem. let.
Postępowanie podatkowe
(II rok, k. prawno-administracyjny II st., moduł „Administracja skarbowa i gospodarcza”)
sem. zim.
Prawne regulacje nadzoru finansowego
(II rok, k. prawno-administracyjny II st., moduł „Administracja skarbowa i gospodarcza”)
- sem. zim.
Publiczne prawo 
bankowe - sem. let.
Dochody samorządowe
(II rok, k. prawno-administracyjny II st., moduł „Administracja skarbowa i gospodarcza”)
 sem. zim.
Prawo i postępowanie podatkowe
(II rok, k. prawno-administracyjny II st., moduł „Służba cywilna”)
sem. zim.
Kierunek prawno-biznesowy

Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców 
(II rok k. prawno-biznesowy I st.)

Podstawy publicznego prawa bankowego 
(II-III rok k. prawno-biznesowy) - sem. zim.
 
   
Prawo podatkowe przedsiębiorców 
(III rok k. prawno-biznesowy)
 
Prawne zagadnienia finansowania inwestycji przedsiębiorców 
(II-III rok k. prawno-biznesowy) - sem. zim.


Postępowanie podatkowe z udziałem przedsiębiorców 
(II-III rok k. prawno-biznesowy) - sem. let. 
Kierunek prawno-menadżerski Finansowanie działalności gospodarczej 
(I rok k. prawno-menadżerski)

Międzynarodowe prawo podatkowe 
(I-II rok k. prawno-menadżerski) - sem. let.

Usługi płatnicze w obrocie gospodarczym 
(I-II rok k. prawno-menadżerski) - sem. zim.
Podatki obrotowe
w działalności gospodarczej
 
(I-II rok k. prawno-menadżerski)
Opodatkowanie działalności gospodarczej
(II rok k. prawno-menadżerski)
 
 Prawo rynków finansowych
(I-II rok k. prawno-menadżerski) - sem. let.
 
Administracja podatkowa i skarbowa 
(I-II rok k. prawno-menadżerski)
Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami 
(I-II rok k. prawno-menadżerski)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
I st. 
   Ochrona skarbowa 
(I-II rok bezpieczeństwo wewnętrzne I st.) - sem. let.
  
Prawo celne 
(II-III rok bezpieczeństwo wewnętrzne I st.) - sem. zim.
Bezpieczeństwo wewnętrzne
II st.
 

Bezpieczeństwo rynku finansowego 
(I-II rok bezpieczeństwo wewnętrzne II st.) - sem. zim.

 
Administracja publiczna

Finanse publiczne
i prawo finansowe

(II rok administracja publiczna I st.)