Międzynarodowe prawo podatkowe

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE (kierunek prawo)

Przedmiot monograficzny w semestrze letnim realizowany w wymiarze 15 h (wykład)

Prowadzący wykład: dr Tomasz Woźniak (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Załączniki