• Kierownik Katedry: prof. dr hab. Antoni Hanusz, pok. 621, tel.: 81-537-51-50; e-mail: antoni.hanusz@mail.umcs.pl
  • Sekretarz Katedry: dr Paweł Szczęśniak, pok. 619, tel.: 81-537-51-49; e-mail: pawel.szczesniak@mail.umcs.pl
  • Sekretariat Instytutu Nauk Prawnych: mgr Anna Flis, pok. 706, tel.: 81-537-51-33

Adres do korespondencji: 
Katedra Prawa Finansowego 
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin