Sukcesy seminarzystów

   2022 / 2023  

Zuzanna Malczewska - 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie EYe on Tax

   2020 / 2021   

Kacper Sordyl - 2. miejsce w XLV Środowiskowym Konkursie Krasomówczym

   2018 / 2019   

Adrian Wilkołek - 1. miejsce w V edycji Konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu skarbowości korporacyjnej organizowanym przez  Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA)

Filip Ozimek - uczestnik etapu "II B" XV edycji konkursu EY Financial Challenger

   2017 / 2018   

Małgorzata Smreczak - laureatka drugiej edycji Konkursu "Podatkowi liderzy" organizowanego przez Ministerstwo Finansów

Marcin Zakrzewski - laureat pierwszej edycji Konkursu "Podatkowi liderzy" organizowanego przez Ministerstwo Finansów

Filip Ozimek - laureat Konkursu "Asy Rynku Finansowego" organizowanego przez Ministerstwo Finansów

Agata Lipińska - uzyskanie Stypendium Prezydenta Miasta Lublin za wysokie wyniki w nauce

Michalina Opoka - uzyskanie najlepszego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

   2016 / 2017   

Magdalena Mazurek - 3. miejsce w Konkursie na najlepszą pracę magisterską na temat skarbowości korporacyjnej organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA)

Adrian Wilkołek - 1. miejsce w XLV Środowiskowym Konkursie Krasomówczym

Angelika Koman - wyróżnienie w XLV Środowiskowym Konkursie Krasomówczym, nagorda Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie

   2015 / 2016   

Joanna Nowak, Angelika Koman, Piotr Kobylski, Kamil Klamer - uzyskanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe

   2014 / 2015   

Paulina Krukowska - uzyskanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe

   2013 / 2014   

Paweł Szczęśniak

  • uzyskanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe
  • uzyskanie Stypendium Prezydenta Miasta Lublin za wysokie wyniki w nauce